Logo

Astronavigace metodou pravého poledne

Astronomická navigace, neboli určení polohy kdekoliv na povrchu Země pozorováním nebeských těles, je starodávné námořní umění, které má i dnes stále co nabídnout. Všichni, kdo ji vyzkoušeli, znají ten zvláštní pocit bezprostředního kontaktu s vesmírem, pozoruhodného rituálu, který má téměř magický náboj. Zároveň ale stojí pevně na základech moderní vědy a exaktních měřicích přístrojů.

Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlou problematiku se v případě astronavigace jedná, rozhodli jsme se v této přednášce detailně probrat jenom jednu z jejích metod – metodu pravého poledne. Měření maximální dosažené výšky Slunce nad obzorem a času kdy k jeho kulminaci dojde je totiž metoda relativně jednoduchá na pochopení a zároveň v praxi velmi dobře použitelná. Probereme si nejprve srozumitelně potřebnou teorii tak, aby všichni účastníci pochopili princip metody. Pak se podíváme na praktickou stránku věci – kdy a jak měřit a jak měření zpracovat. Prodiskutujeme očekávatelnou přesnost vypočítaných souřadnic a doporučíme vhodné typy dostupných přístrojů (sextantů).

Součástí přednášky bude zpracování dat z reálného měření provedeného na moři a stanovení zeměpisných souřadnic pozorovatele. Tento výpočet může potom účastníkům posloužit jako vzorový příklad, podle kterého pak mohou vyhodnocovat vlastní měření.

Přihlásit se na přednášku ➜

Doporučujeme podívat se také na naše další přednášky týkající se námořní navigace: „Dějiny námořní navigace“ a „Manuální navigace v praxi„.

Během přednášky „Astronavigace metodou pravého poledne“ probereme

  • Stručnou historii astronomické navigace
  • Historické i současné měřicí přístroje
  • Teoretické základy astronavigace metodou pravého poledne
  • Postup zpracování měření – výpočet vzorového příkladu
  • Astronomické tabulky a další zdroje dat
  • Elektronické aplikace pro přípravu a zpracování výsledků měření

Důležité informace

Délka přednášky:  4 hodiny
Přednáška je vysílaná živě pomocí online streamovací platformy YouTube.com
Posluchači mají následně k dispozici záznam přednášky
Každý účastník od nás dostane certifikát o absolvování přednášky.

Lektor: Pavel Kocych

Astronavigace metodou pravého poledne :: Pavel Kocych

Lektorem přednášky „Astronavigace metodou pravého poledne“ je Pavel Kocych, držitel nejvyššího českého námořního dokladu A – velitel jachty oceánské plavby a RYA Coastal Skipper. Dlouhodobě působí jako instruktor námořního jachtingu. Rád vede teoretické i praktické kurzy. Ve svém portfoliu má řadu oblíbených jachtařských přednášek.

S mořeplavbou začal v osmdesátých letech ve vodách Baltského moře se svým otcem. Ve své jachtařské knížce má zapsáno tisíce námořních mil a jen těžko budeme hledat vody, po kterých se ještě neplavil.

Nemusíme se moře bát, jen je potřeba mít před ním neuvěřitelný respekt

Termíny a přihlášení na přednášku Astronavigace 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.