Vůdce malého plavidla

Získejte svůj průkaz Vůdce malého plavidla pro plavbu na řekách a jezerech. S jeho rozšířením "C" můžete vyplout i na moře, ale jen do vzdálenosti 1NM od pobřežní linie.

Vudce-maleho-plavidla

Kurzy :: Vůdce malého plavidla

Vyberte si vhodný kurz pro získání průkazu VMP, teoretický kurz připraví na zkoušku a nabité zkušenosti oceníte za kormidlem. Ověření praktických dovedností umožní řídit motorovou loď nebo plachetnici bez omezení.
1

Přípravný kurz VMP

Přípravný teoretický kurz VMP vás uvede do problematiky říční plavby. Je skvělou přípravou ke zkoušce i budoucí praxi za kormidlem lodi. Postupně kadety seznamuje s pravidly plavebního provozu, plavební naukou a všemi důležitými tématy.

Přednáší: Pavel Kocych

2

Ověření praktických dovedností - kategorie M

Získejte ověření praktických dovedností pro plavbu s motorem s výkonem nad 20 kW. Naše plavba je koncipovaná jako základní výcvik ve vedení lodi. Naučíte se proplouvat plavební komorou a na konci získáte ověření praktických dovedností.

Jaké kurzy a kategorie průkazu Vůdce malého plavidla potřebuji?

Náš průvodce Vůdcem malého plavidla přehledně zobrazuje jaké kategorie průkazu VMP potřebujete. Vyberte tu správnou a přihlaste se na kurz

VMP – Vůdce malého plavidla - SeaTime Motorové čluny

  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku a absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do nejvýše 20 kW – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku

Plachetnice

  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku a absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
  • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku

Plavba na moři

  • C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice – k získání oprávnění je potřeba splnit podmínky jedné z výše uvedených kategorií oprávnění VMP a navíc složit teoretickou zkoušku z teorie plavby po moři
motorova_lod

Zkouška pro vydání průkazu Vůdce malého plavidla

Zkoušky pro vydání průkazu Vůdce malého plavidla zajišťuje Státní plavební správa, pravidelně se konají na pobočkách v Praze, Děčíně a Přerově. Termíny zkoušek jsou uvedeny zde. Zkouška probíhá na počítači formou otázek a tří možných odpovědí z nichž pouze jedna správná.

Pozor: Potvrzení o ověření praktických dovedností musí být doloženo přede dnem podání žádosti o udělení oprávnění.

Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky

Termíny a přihlášení

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.