Storno podmínky

Občas věci nejdou podle plánu, máme pro to pochopení a společně uděláme vše, abychom vaši situaci vyřešili.  Nicméně storno podmínky pro námi pořádané akce jsou následující:

Storno podmínky pro plavby:

Platí pro všechny plavby na moři: Praktický kurz C, Kondiční plavby, Sportovní, poznávací a vzdělávací plavby.

  1. Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svoji účast do 60 dnů před začátkem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.
  2. Když svoji účast zrušíte v rozmezí od 60 do 15 dní před začátkem akce, musíte uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny praktického kurzu, kondiční nebo sportovní plavby. Máte nárok na přesun na jiný termín, ale musíte doplatit chybějící část.
  3. V případě, že účast zrušíte 14 dní před začátkem akce, je storno poplatek 100 % z ceny akce.

Storno podmínky pro kurzy a výukové akce:

Platí pro všechny naše výukové akce.

  1. Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svoji účast do 30 dnů před začátkem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.
  2. Když svoji účast zrušíte v rozmezí od 30 do 15 dní před začátkem akce, musíte uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny výukové akce. Máte nárok na přesun na jiný termín, ale musíte doplatit chybějící část.
  3. V případě, že účast zrušíte 14 dní před začátkem akce, je storno poplatek 100 % z ceny akce.

Pokud zrušíme akci, máte nárok na vrácení 100 % zaplacené částky.

Pro vyloučení pochybností: nemůžete-li se akce zúčastnit z důvodu nemoci COVID-19 nemáte nárok na vrácení peněz. Pro ošetření takové situace výrazně doporučujeme uzavřít cestovní pojištění včetně pojištění storna, vlivem onemocnění COVID-19. Pomatujte, že i v cílové destinaci můžete onemocnět a to vám může znemožnit návrat zpět do České republiky. I na takové situace existuje pojištění. Pro pojištění můžete využít služby boatsafe.cz