Logo

Jaké pojištění pro jachtaře vybrat pro vaši bezstarostnou plavbu?

Dominik Harman
Dominik Harman
18.04.2023 20 komentářů

Kdy uzavřít pojištění kauce a kdy přibrat i pojištění odpovědnosti skippera? Přemýšlíte nad tím, které další pojištění se hodí právě pro vás? Připravili jsme pro vás přehled všech dostupných pojištění pro jachtaře tak, jak je nabízí naše partnerská společnost Boatsafe.

Pro svůj klid před svojí další plavbou zvažte především pojištění:

 1. Kauce
 2. Odpovědnosti skippera
 3. Cestovní pojištění
 4. Storno plavby nebo pronájmu lodě
 5. Asistence SeaHelp

Mezi ty nejoblíbenější a nejvyužívanější patří pojištění kauce a pojištění odpovědnosti skippera, obě se navíc skvěle doplňují. Pozor, občas je někdo zamění, což může být i fatální, nebo naopak nevyužije jejich potenciál. V článku se podíváme na rozdíly mezi nimi a ukážeme si i další možnosti pojištění, která vám mohou na moři pomoci.

Pojištění kauce

Základním a nejdůležitějším pojištěním, bez kterého byste neměli vyplout, je pojištění kauce. Kryje vám totiž drtivou většinu škod, které způsobíte na lodi při plavbě, kotvení i přístavních manévrech.

Pojištění kauce doporučuji všem skipperům. Nehody a poškození lodi se prostě stávají a když už k nějaké dojde, můžete být v klidu, že o své peníze nepřijdete….

Toto pojištění pravděpodobně využijete nejčastěji. A i když patříte mezi zdatné a pozorné skippery, můžete si vybrat svou chvilku smůly. K řadě nehod, které řešíme, dojde nešťastnou náhodou (propeler či kormidelní list poškodí namotané lano nebo igelitka plující pod hladinou, luknu vylomí nepozorná posádka, kýl poničí nasednutí na převržený mooringový blok…).

Mezi nejčastější škody dlouhodobě patří odření trupu, odření kýlu při nasednutí na mělčinu nebo neoznačenou překážku, poškození kormidelních listů, namotání lana nebo sítě na propeler, ulomení luken, roztržení plachet, utopení kotvy či ukradený člun.

Jakou částku vám při takových škodách obvykle charterovka strhne? U poškození plachet, kýlu nebo propeleru to většinou obnáší stržení celé kauce (průměrně 60 000 Kč). Menší poškození trupu nebo luken se pohybují okolo 500 eur, ale i tady kvůli komplikovanější opravě nebo nutné výměně občas dojde ke stržení celé kauce.

Co je kauce a proč se skládá? Kauce (depozit) je vratná částka, kterou skládáte při pronájmu lodi. Pohybuje se nejčastěji od 500 do 3 500 eur podle velikosti a typu lodi. Výše kauce obvykle koresponduje se spoluúčastí majitele na havarijním pojištění lodi (kasko).

Odření kýlu patří mezi velmi časté škody

Jak funguje pojištění kauce, na co se vztahuje a kdy nestačí?

Pokud způsobíte škodu na lodi, vaši kauci použije charterová společnost k její úhradě. Pokud pojištění kauce nemáte, jde úhrada zcela za vámi, pokud ho máte, kauci získáte z velké části zpět.

Jachtaři se nás také ptají, proč si majitel nenárokuje náhradu škody u své pojišťovny. Jachtu má pojištěnou podobně jako auto (havarijní pojištění /kasko/ a pojištění odpovědnosti z provozu plavidla /tzv. modrá karta/).

Škodu, kterou způsobíte, většinou opravdu hradí ze svého pojištění, ale také z vaší kauce. Její výše totiž obvykle koresponduje s jeho spoluúčastí na havarijním pojištění. A záleží i na výši škody –⁠ může být nižší než spoluúčast majitele, takže ji s pojišťovnou neřeší a použije pouze vaši kauci.

Je tu ale ještě jeden háček. Pokud ke škodě dojde kvůli vaší hrubé nedbalosti, může pojišťovna charterové společnosti odmítnout škodu uhradit. Charterovka pak celou náhradu bude požadovat po vás. A právě v tuto chvíli nastupuje pojištění odpovědnosti skippera, které situaci, na kterou nestačí pojištění kauce a pojištění lodi, vykryje.

Při namotání lana dochází i k rozsáhlejšímu poškození – do převodové nohy vnikne voda a musí dojít k vyzdvižení lodi z vody

Jaké pojištění kauce si můžete vybrat u Boatsafe?

Pojištění kauce si můžete zvolit přesně podle svých potřeb:

 • Dovolená: Jednorázová varianta pro jachtaře, kteří vyráží jednou ročně.
 • Jachtař: Celoroční pojištění se cenově vyplatí těm, kteří vyplouvají alespoň dvakrát ročně.
 • Regata: Jednorázové pojištění s doplňkovými plachtami v ceně, které kryje i riziko při
  závodech.
 • Profík: Nejkomplexnější celoroční varianta, která kryje kromě dovolené i zvýšené riziko při závodech a plavbách “za úplatu” – kurzy či plavby. V ceně jsou i doplňkové plachty. S jednou pojistkou tak můžete vyrazit během roku kamkoliv a máte vždy krytá záda.

Cenu pojištění pro svou plavbu si můžete spočítat v jednoduchém kalkulátoru.

Na co si dát pozor?

Pojištění u charterovky (tzv. damage waiver)
Pojištění kauce občas nabízí i sama charterovka. Je sice příjemné, že nemusíte skládat kauci (resp. skládáte sníženou, “malou” kauci), ale může být velmi nevýhodné – často obsahuje řadu výluk (např. neplatí na plachty, pomocný člun nebo na motor, které v případě poškození musíte zaplatit) a těžko získáváte přesné podmínky.

Pozor na výluky a výši spoluúčasti!

Pokud využijete jiné pojištění kauce, pečlivě prozkoumejte výluky. V případě Boatsafe se snaží výluky úplně odstranit a kryjí tak například i škody na motoru, které u jiných společností do
výluk běžně patří.

Levná pojištění mívají také poměrně vysokou spoluúčast, takže se vám nevyplatí, nebo se spoluúčast načítá, pokud uděláte na plavbě více škod. U Boatsafe platíte spoluúčast jen jednou a bere se to jako jedna pojistná událost, jinde platíte spoluúčast u každé dílčí škody.

Pojištění odpovědnosti skippera

Pojištění odpovědnosti skippera řeší všechny újmy, za které může přímo skipper. Třeba když na plavbě dojde:

 • k nehodě nebo újmě kvůli jeho hrubé nedbalosti
 • ke zranění posádky (a musíte jí hradit bolestné, ztížené společenské uplatnění nebo
  ušlou mzdu)
 • ke škodě na životním prostředí (např. únik nafty do moře)
 • ke škodě, kvůli které charterovka nemůže loď pronajímat a náhradu za ušlý zisk
  požaduje po vás
 • k nehodě a zranění na dinghy a při různých vodních sportech (vodní lyže, kite).

Pojištění odpovědnosti tedy nepomůže se škodami na lodi. Tam se uplatní v jediném případě – když ke škodě dojde kvůli vaší hrubé nedbalosti a pojišťovna pronajímatele ji proto odmítne zaplatit.

Částka, kterou pak po vás charterovka bude požadovat, může být skutečně astronomická, a proto je pojištění odpovědnosti skippera důležité. Vysoké mohou být i částky za způsobenou ekologickou škodu nebo za újmu na zdraví.

Výhodou je, že Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera platí i v ČR a může ho využít i majitel vlastní lodi.

Výluky z pojištění – co pojišťovna neuhradí?
Pozor, jsou samozřejmě situace, při kterých vás neochrání ani pojištění odpovědnosti skippera ani pojištění kauce, a pojišťovna je má v tzv. výlukách. Jde zejména o tyto situace:

 • Když škody vzniknou úmyslně, svévolí nebo škodolibostí
 • Když plavidlo řídí osoba pod vlivem alkoholu nebo drog
 • Při plavbě pod vedením osoby, která nemá příslušnou způsobilost
 • Při plavbě v oblasti, pro kterou nemá vůdce plavidla příslušná oprávnění (pozor zejména na “chorvatské papíry” při plavbě v jiných než chorvatských vodách, kde neplatí – tj. nebude vám platit ani pojištění).

Cestovní pojištění

Další nezbytností je cestovní pojištění. To od Boatsafe je poskládané na míru pro jachtaře a obsahuje tedy i věci, za které si jinde musíte připlatit (jachting je obvykle v kategorii příplatkových, rizikových sportů) nebo nejsou krytá vůbec (např. zásah vrtulníkem). A co je v ceně?

Garance zásahu asistenční služby až do 200 NM od pobřeží při ohrožení zdraví či života

 • Další rizikové vodní sporty –⁠ například windsurfing, kiting a vodní lyže
 • V případě sporu spojeného s provozem lodě právní pomoc
 • Samozřejmě léčebné výlohy ( včetně léčby covid-19 do maximálního limitu).
 • Zvolit si můžete platnost po celém světě

Pojištění můžete uzavřít na dobu plavby nebo zvolit výhodnou celoroční variantu. Pro profesionální skippery neplatí ani omezení 90 dní na jednu cestu. Vybrat si můžete ze dvou limitů pojistného plnění – 10 nebo 100 milionů. Zahrnuje také pojištění odpovědnosti, pojištění osobních věcí a elektroniky, úrazové pojištění i ztrátu dokladů. Připojistit si můžete třeba i letenky.

Na co si dát pozor?

Zejména v rekreačním jachtingu se často objevují názory, že není třeba uzavírat speciální cestovní pojištění a že stačí využít to, které máte např. ke kreditní kartě. Může to být ale hodně drahý omyl.

Limity plnění bývají totiž nízké a zejména na specializovaná vyšetření rozhodně nestačí. Navíc se takové pojištění v drtivé většině nevztahuje na jachting a nekryje ani zásah na moři, takže vznikají další náklady. A velmi problematická je i úhrada ošetření v zemích EU v rámci vašeho standardního zdravotního pojištění. Ne všechna zařízení jsou totiž vázána na veřejný systém a takto hrazenou péči neposkytují nebo je velmi drahá (není totiž na rozdíl od ČR hrazená z veřejného pojištění).

Zdá se vám to nepřehledné? Pojďme se podívat na jednu nehodu, kterou jsme řešili a u které je hezky vidět, jak se jednotlivá pojištění doplňují.

Přehlédnuté izolované nebezpečí a těžké zranění posádky

Skipper se nevěnoval řízení a přehlédl znak izolovaného nebezpečí. Narazil na skálu a při nárazu došlo k poškození kýlu a trupu lodi a také k vážnému zranění člena posádky s trvalými následky. Při nehodě se zároveň do lodi dostala voda a poškodila notebook.

 • Újmu posádce (v tomto případě bolestné a trvalé následky) pokryje pojištění odpovědnosti skippera.
 • Škodu na lodi strhne charterovka z kauce (vám pomůže pojištění kauce) a zbylou část bude uplatňovat u své pojišťovny. Pokud by kvůli hrubé nedbalosti pojišťovna odmítla plnění, s úhradou celé částky pomůže pojištění odpovědnosti skippera.
 • Poškozené věci a náklady na léčbu zranění se zaplatí z cestovního pojištění, protože tyto škody pojištění odpovědnosti skippera ani pojištění kauce nekryje.

TIP: Podívejte se také na další námořní příběhy z praxe.

Před rizikem ztráty peněz vás může chránit další pojištění. To pomůže v situaci, kdy nemůžete vyplout.

Pojištění storna plavby nebo pronájmu lodě

Uzavřít a uplatnit ho můžete jak při pronájmu lodi, tak při zakoupení našeho kurzu nebo sportovní či kondiční plavby.

Vztahuje se na většinu situací, kvůli kterým obvykle plavbu nebo kurz rušíte – nemoc, karanténu, úraz, smrt, ztrátu zaměstnání i živelnou katastrofu. Myslíme i na to, že nepříjemná situace může potkat kohokoliv v širší rodině. A jak je to v praxi?

 • Pokud onemocníte a zrušíte pronájem lodi, uhradíme 80 % nákladů (nejen na loď, ale třeba i na zaplacený transfer nebo letenky).
 • A pokud zbytek posádky chce plout i bez vás, zaplatíme náklady na náhradního skippera.
 • Pojistit se může i kdokoliv z posádky – pak hradíme náklady za jeho podíl. Můžete ho uzavřít až 30 dní po zaplacení první zálohy (do 15 dnů před odjezdem). Plánujete last minute? Pak stačí uzavřít pojištění ve stejný den, kdy platíte loď.

Asistence SeaHelp

Pokud plujete s dětmi nebo chcete mít 100% jistotu, že v případě potíží bude pomoc rychlá, doporučujeme i asistenční službu na moři SeaHelp. Ta řeší problémy členů přímo na moři. S čím pomůže?

 • Stažení při lehkém nasednutí na mělčinu
 • Uvolnění lan z propeleru mimo marinu
 • Rychlou přepravu osob na pevninu (oceníte hlavně při zranění dětí)
 • Pomoc se startem lodi
 • Příjezd na místo havárie a odtah lodě
 • Přivezení 20 litrů paliva

Rychlá zásahová loď (pluje až 48 uzlů) garantuje nejrychlejší možný zásah (průměrný čas je 40 minut). To se například může hodit při zranění na palubě, rychlý člun SeaHelp bude u sanitky mnohonásobně rychleji než vaše loď. Každá loď disponuje velkou škálou vybavení a na palubě má i standardní náhradní díly.

V mobilní aplikaci SeaHelp rychle přivoláte pomoc tlačítkem SOS, kterým současně nasdílíte svou polohu. A to zvládnete snadno, i když je kapitán v panice. Aplikace nabízí i meteovarování a spoustu dalších funkcí.

Vybrat si můžete 14denní členství CharterPass (na konkrétní charterovou loď) nebo celoroční CharterPass 365 (vztahuje se na člena, je přenositelný). Služby SeaHelp u obou passů může využít kdokoliv z posádky, kdo se s členem plaví.

A jak se pojistit na regatu?

Nutné je pojištění kauce, které kryje doplňkové plachty (genakr, spinakr nebo Code 0) a zároveň kryje zvýšené riziko na regatě – standardní pojištění kauce nebo odpovědnosti v
tomto případě neplatí. U Boatsafe si můžete vybrat buď jednorázové pojištění Regata na 30 dní (může vám tak pokrýt i trénink) nebo celoročního Profíka, který kryje všechna rizika.

Proč se pojistit na plavbu?

Jachting je krásný sport, ale není bez rizik a vy jako skipper ručíte za všechny škody výší svého majetku. Škody, které můžete na plavbě způsobit, můžou v krajním případě dosahovat
mnoha milionů. Ať už jde o škodu na lodi, újmu posádce nebo vaši léčbu v zahraničí, pojištění vám dodá klid při plavbě (nebo i před ní, pokud využijete pojištění storna). A pojištění se často přirovnává k deštníku – pokud ho máte, většinou nezaprší :).

Cenu pojištění i podrobné informace včetně všech podmínek si můžete prohlédnout na webu Boatsafe.

A jaké pojištění mají naši skippeři?

Všichni naši kapitáni mají pojištění od Boatsafe.cz – verze profík. Naprostou samozřejmostí je pro nás pojištění odpovědnosti skippera, i když si zakládáme na bezpečnosti, tak nikdy nevíte co se na lodi může stát. A protože pro naše plavby využíváme lodě z charteru, máme pojištěné kauce a to do výše 4000 EUR. Jsme rádi, že plachty, i ty doplňkové, jsou již součástí základního pojištění a není třeba za ně připlácet. Nemáme tedy strach, že o kauce přijdeme. Využíváme i cestovní pojištění.

Chci sjednat pojištění

Tak pořádný deštník s sebou a bezproblémovou plavbu!

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Autem do Chorvatska: Dálniční poplatky na jednom místě

Vyrážíte autem do Chorvatska za dalším dobrodružstvím na lodi, nebo jen tak na dovolenou? Zjistěte kolik vás budou stát při cestě autem dálniční poplatky. Jak je to s mýtem v roce 2021 v jednotlivých státech po cestě? Dálniční poplatky a mýto v Chorvatsku Dálniční poplatky ve Slovinsku Dálniční poplatky a mýto v Rakousku Dálniční poplatky…

Dominik Harman 15.03.2021

Vzhůru na horizont 2022!

Jaký byl váš uplynulý rok? Já vím, coronavirus, tornádo, volby… Ale takhle jsem to nemyslel! Jaký byl doopravdy – ten jenom váš?  Pevně věřím, že všemu zmíněnému navzdory hodně dobrý. Tak jako byl ten náš v SeaTime! Rok 2021 Nejen na těchto stránkách jsme vás začali oslovovat někdy brzy na jaře. Tenkrát jsme ještě úplně…

Jan Kašpar 31.12.2021

iCom M94-DE :: Ruční vysílačka s DSC a AIS

iCom, renomovaný japonský výrobce radiokomunikačních zařízení, uvedl na trh velmi zajímavou novinku. Je jí ruční námořní VHF vysílačku s integrovaným DSC (Digital Selective Calling) a AIS (Automatic Identification System). Novinka nese produktové označení IC-M94-DE.  Pokud vím, je to poprvé, co se obě tyto moderní digitální technologie…

Jan Kašpar 11.05.2021

Výprava na Kanárské ostrovy

Před několika dny jsme se vrátili z naší první námořní výpravy tohoto roku. Dva týdny jsme se plavili v oblasti Kanárských ostrovů. A přes drobné potíže s loděmi (a také tak trochu s Covid-19) si troufnu tvrdit, že se akce mimořádně vydařila.  Plavba se málem nekoná Plavba okolo Kanárských ostrovů byla rozdělena do dvou na…

Jan Kašpar 19.02.2022

Jak cestovat letadlem se samonafukovací záchranou vestou? [Aktualizováno 2023]

Jak jistě víte, naši kapitáni během Sportovních a kondičních plaveb vesty vyžadují. Přinášíme proto naše zkušenosti a tipy ohledně cestování letadlem se samonafukovací záchrannou vestou. Podle aktuálních předpisů může mít každý cestující letadlem v zavazadle jednu záchrannou vestu se dvěma kartušemi CO₂ a k tomu maximálně dvě kartuše náhradní. Změny v regulaci provedla pracovní skupina…

Dominik Harman 19.10.2021

Partnerství Seatime a Boataround

SeaTime, vaše námořní akademie, která poskytuje špičkové teoretické i praktické námořní vzdělávání jachtařům a všem lidem, kteří se točí kolem „vody“, navázala partnerství se společností Boataround, provozující stejnojmenný internetový vyhledávač pronájmu lodí po celém světě. „Vidíme, že naše služby se vzájemně výborně doplňují. Proto věříme, že naše spolupráce přinese oběma stranám rozšíření jejich nabídky. A…

Jan Kašpar 17.05.2021

Elektronické mýto ENC v Chorvatsku ušetří čas i peníze

ENC je krabička pro bezkontaktní placení mýta v Chorvatsku. Jezdíte do Chorvatska pravidelně autem a ještě ho nemáte za oknem svého auta? Pak byste měli zpozornit! Elektronická platba je jednoduchá, pohodlná a navíc vám ušetří čas i peníze, a to hned 21,74%! To je dostatek důvodů pro jeho pořízení. Zkontrolujte si na kolik vás vyjdou…

Dominik Harman 28.06.2021

Spolupráce s YC CERE

Delší dobu jsme hledali vhodné prostory pro pořádání našich kurzů a přednášek, které neprobíhají výhradně on-line. A rádi bychom se pochlubili, že se nám je podařilo najít. A to velmi pěkné a navíc „tematické“. Navázali jsme totiž spolupráci s Yacht Clubem CERE v pražském Podolí. A už minulý týden proběhl v jejich klubovém salonku náš…

Jan Kašpar 20.06.2021

Sbírka SeaTime pro Die Seenotretter

2. září jsme v SeaTime zahájili podzimní přednáškovou sezonu povídáním o lodním deníku kapitána. On-line přednášku jsme nabídli všem zájemcům zdarma. Zároveň se nicméně otevřela sbírka SeaTime pro Die Seenotretter, tedy německé dobrovolné námořní záchranáře. Někteří z nás už měli příležitost jejich pomoc využít. A je to opravdu příjemný pocit vědět, že pokud se do nouzové…

Jan Kašpar 08.09.2021

Diskuze k článku

Odpovědět
Jhon 24. 4. 2023

https://www.getsalpilean.com

Odpovědět
Jhon 24. 4. 2023

Actiflow : https://www.getsactiflow.com

Odpovědět
Nursing Care Plan For Rhabdomyolysis 25. 4. 2023

Great Work. Are you also searching for Nursing Care Plan For Rhabdomyolysis? we are the best solution for you. We are best known for delivering the best

Odpovědět
Nursing Thesis Writing Services 25. 4. 2023

I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for Nursing Thesis Writing Services? we are the best solution for you.

Odpovědět
장성출장마사지 30. 4. 2023

Google had a ‘Kodak moment’ la장성출장마사지st year as Microsoft takes lead in AI, strategist says

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

Nice post, check out our site for your nursing assignments help Nursing Writing Services Login

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

Helpful information, also check out our site for your nursing research papers Nursing Research Papers

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

Thanks for sharing great information, also check out our site for your nursing assignments help best nursing paper writing service

Odpovědět
reynolds 5. 5. 2023

Excellent post, check out our site for your nursing coursework assignments help nursing coursework help

Odpovědět
reynolds 5. 5. 2023

Wonderful information, also check out our site for your nursing Pico assignments help nursing Pico writing help

Odpovědět
reynolds 5. 5. 2023

Very nice article, check out our site for your nursing essay assignments help nursing essay help

Odpovědět
Johnsons 5. 5. 2023

Excellent article, visit our site for your nursing essay assignments help nursing essay writing

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

Fantastic post, check out our site for your nursing assignments help cheap nursing writing company

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

This content is inspiring, check out our site for your nursing assignments help Cheap Nursing Assignment Writing help

Odpovědět
jackrey 5. 5. 2023

This is informative, check out our site for your nursing assignments help professional nursing assignment writers

Odpovědět
Tim 12. 5. 2023

We can explore our knowledge to read your blog.

Odpovědět
soundos 28. 5. 2023

Good article an excellent way to articulate. Keep it up http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/

Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odeslat komentář