Logo

Ověření praxe – kategorie M

K získání oprávnění pro motorová plavidla s výkonem nad 20 kW je potřeba absolvovat kromě teoretického kurzu také ověření praktických dovedností při jeho vedení. Ověření provádíme v Praze na lodi Jeanneau Merry Fisher 895 Blue Legend. Nakoukněte na palubu této luxusní lodě pomocí 360° prohlídky. Plavba trvá přibližně 2 -3 hodiny dle počtu účastníků. Zaměřujeme se na dovednosti spojené s plavbou, jako jsou přístavní manévry, průjezd plavební komorou, bezpečné zastavení, plavba ve skluzu, manévrování a obraty s lodí. Na konci plavby vykonáte zkoušku – ověření praktických dovedností pro kategorii M.

Přihlásit se na kurz ➜

Loď Jeanneau Merry Fisher 895

  • Délka: 8,95 m (29,2 stop)
  • Šířka: 2,99 m
  • Hmotnost: cca 2900 kg
  • Výkon motorů: 2x 200 koní (400 koní) Yamaha
  • Palivová nádrž: 600 litrů (NAT95)

Místo nalodění:

náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha
https://mapy.cz/s/lazesomanu

Výcvik a ověření praxe v jednom

U nás neabsolvujete jen ověření praxe, ale před tím projdete i výcvikem a zaškolením v ovládání motorové lodi. Až budete vše zvládat, složíte zkoušku z praktických dovedností. Samozřejmostí je proplutí plavební komory. V Praze jich je hned několik, takže je dostatek prostoru k tréninku manévrování.

Zkoušku provádíme na konci plavby. Na základě našeho pověření od Státní plavební správy vám bude na místě vystaven protokol o ověření praktických dovedností, který je zahrnut v ceně.

Osnova ověření praktických dovedností

➜ Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnosti. Postup úkonů před vyplutím a při ukončení plavby.

➜ Manévrování s plavidlem, jeho vedení s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem, průjezd plavební komorou, manévrování při vplutí do přístavu a při jeho opouštění, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel.

➜ Mimořádné situace, činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla na dno, použití záchranných prostředků.

Přihlášení a termíny

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.