Logo

VMP – Vůdce malého plavidla

Průkaz VMP – Vůdce malého plavidla je určený především pro plavbu na řekách a jezerech. S jeho rozšířením „C“ pak můžete vyplout i na moře, ale jen do vzdálenosti 1NM od pobřežní linie.

Individuální kurz Vůdce malého plavidla

Kurzy Vůdce malého plavidla umíme také individuálně dle domluvy, stačí nás kontaktovat. Výuka probíhá přímo na krásné motorové lodi Jeanneau Merry Fisher 895. A následuje výcviková plavba s ověřením praxe pro kategorii M.

kontaktujte nás

Jaký průkaz VMP potřebuji?

Kurz VMP - Vůdce malého plavidla - rozcestník

Motorové čluny

  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku a absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do nejvýše 20 kW – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku

Plachetnice

  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku a absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
  • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 – k získání oprávnění je potřeba složit teoretickou zkoušku

Plavba na moři

  • C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice – k získání oprávnění je potřeba splnit podmínky jedné z výše uvedených kategorií oprávnění VMP a navíc složit teoretickou zkoušku z teorie plavby po moři