Logo

Praktický kurz pro kapitány :: Chorvatsko, květen 2022

Jan Kašpar
Jan Kašpar
29.05.2022 18 komentářů

“Kormidlo 90 stupňů vpravo!” rázný povel kapitána, který nečekaně vystoupil do kokpitu, prořízl noční tmu. Kadet za kormidlem se na něho dost překvapeně dívá, ale pokyn obratem vyplní. Ve slabém světle měsíce je po pár okamžicích po levoboku patrný obrys malého kamenitého ostrůvku, na který jachta ještě před malým okamžikem mířila přídí. Od srážky s pobřežím loď dělila vzdálenost několika málo desítek metrů.

Před malou chvílí udeřila třetí hodina ranní. Čtvrtek sotva začal a na praktickém kurzu pro kapitány námořní jachty je na programu samostatná noční jízda s manuální navigací. Použití jakýchkoliv elektronických navigačních pomůcek je zakázáno. Všechny čtyři lodě flotily, každá samostatně, se prodírají tmou podle předem připraveného navigačního plánu. Navigují pouze  s

Praktický kurz pro kapitány

využitím kompasu a snaží se správně identifikovat osvětlené navigační body – majáky, bóje a další plavební znaky. Kapitáni instruktoři zůstávají ve svých kajutách a do řízení jachty nijak nezasahují. To ale neznamená, že pečlivě nesledují, co se na lodi děje a především kam loď směřuje. V případě hrozícího nebezpečí samozřejmě zasáhnou tak, jak se právě před chvilkou stalo na lodi Mici.

Chybu posádka vzápětí odhaluje. Plavidlo podle plánu obeplulo osvětlený znak izolovaného nebezpečí, ale při identifikaci dalšího postupného bodu se navigátor dopustil chyby. Zaměnil dva navigační znaky před sebou. Rozdíl pěti a deseti sekundového rozestupu světelných záblesků v tomto případě mohl pro loď znamenat rozdíl mezi bezpečnou plavbou a vážným ohrožením bezpečnosti plavidla i jeho posádky.

Biograd na Moru

Vraťme se ale na začátek tohoto týdne, kdy se 19 kadetů sešlo se svými instruktory v maríně Kornati v Biogradu na Moru. Většina z nich má za sebou teoretický přípravný kurz, část ho má ale stále ještě před sebou. Někdo má na svém jachtařském kontě již více či méně dlouhý seznam plaveb v nejrůznějších evropských nebo i světových oblastech. Většina má ale zkušenosti spíše skromné, resp. žádné. S tím ale program kurzu počítá a dokáže se pružně přizpůsobit potřebám svých frekventantů. Jedná se o kurz základní – pro získání oprávnění Velitele námořní jachty kategorie C. To znamená pro pobřežní vody do vzdálenosti 20 NM od pobřežní linie. Hlavní náplní je tedy seznámení se s reálným fungováním námořní plachetnice, nácvik základních manévrů s lodí s motorem i pod plachtami, praktická aplikace námořní navigace a plavba v podmínkách omezené viditelnosti resp. v noci.

Praktický kurz pro kapitány

V sobotu kurz začíná základními informacemi o programu a bezpečnostní instruktáží. Následuje společný nákup potravin a pak už simulované převzetí charterové jachty v maríně. Posádky si společně se s svým instruktorem detailně projdou celou loď zvenku i zevnitř. Prohlédnou všechny funkční celky lodě a její vybavení, vysvětlí si jejich praktické používání, případně typické problémy a postup jejich řešení. Kadeti se následně ubytují v dvoumístných kajutách a po krátkém čase následuje seznamovací společná večeře v místní restauraci. Program ale končí relativně brzy a posádky se vrací na lodě odpočívat – ráno se vyplouvá časně.

Murtersko more

Neděle začíná snídaní na jednotlivých lodích a v 8 hodin pokračuje ranním briefingem. Ten začíná rozborem synoptické mapy z předchozí půlnoci, kadeti pak přidají samostatně připravenou analýzu aktuálních zpráv vydaných chorvatským hydrometeorologickým ústavem. Následně se porovnávají výsledky s momentálním modelem předpovědi větrného pole

prezentovaným aplikací Windy. V druhé části se účastníci seznámí s programem nejbližších hodin a stručně se rozebere teorie manévrů, které se budou nacvičovat. Po asi 30 minutách je briefing u konce a lodě se připravují k vyplutí.

Dnešním cílem je ostrov Vrgada jihovýchodně od Biogradu. Klidné ráno bohužel nenabízí možnost hned po opuštění maríny vytáhnout plachty, takže Murterske More překonávají lodě flotily na motor. Během přeplavby probíhají na palubách detailní diskuze k připravovaným cvičením a zároveň se všichni kadeti postupně střídají u kormidla a někteří z nich si poprvé v životě osahávají řízení jachty a její reakce na kormidlo a plynovou páku. 

Vrgada

V zátoce na jihovýchodě Vrgady jsme dopoledne prakticky sami a tak máme ideální podmínky pro nácvik přistávání na bóji. Probírají se různé varianty tohoto manévru, který už v této době mírně ztěžuje denní bríza, která se objevuje okolo půl jedenácté. Probíráme také teorii i praktické využití “prop walk” a “prop wash”, které přijdou, nejenom při přistávání na bóji, vhod. 

Po prvním výukovém bloku na bójích posádky připravují oběd a chvilku odpočívají. Někteří využívají příležitost a v příjemném slunečném počasí se koupou. Voda je v polovině května ještě poněkud “osvěžující”. Odpoledne pokračuje nácvik a instruktoři zařazují i napínavé cvičení souhry kormidelníka s navigátorem. Kormidelníkům se zavážou oči a musí loď vést slalomem mezi bójkami čistě podle slovních pokynů svých navigátorů.

K večeru jsou už všichni unavení a tak se vyvazujeme mezi dvě bóje a vytváříme soulodí všech čtyř jachet. Vaříme večeři, společně diskutujeme zážitky a poznatky dne a do pozdního večera jsou na přetřes nejrůznější jachtařská témata. K přenocování pak někteří členové posádek volí kokpity svých lodí. Počasí je jasné, měsíc dorůstá k úplňku, teplota je i v noci velmi příjemná.

Pirovac

V pondělí ráno nás po pravidelném briefingu čeká přeplavba do maríny Pirovac. Počasí nám přeje a tak poprvé vytahujeme plachty a posádky se učí základním manévrům s nimi. Většina lodí je vystrojena celospírovými plachtami a tak nacvičujeme jejich vztyčování, spouštění a refování. Na jedné lodi s plachtou navinovanou do stěžně se probírají obdobné činnosti, ale přizpůsobené tomuto technickému řešení. Všechny lodě si zkouší plavbu v různých směrech vůči větru a základní obraty proti i po větru. 

Praktický kurz pro kapitány

U maríny, která disponuje dlouhým vnějším molem vhodným pro přistávání bokem se posádky praktického kurzu pro kapitány pouští do tréninku tohoto manévru. Následuje nácvik přiblížení zádí k molu, který postupně doplňujeme o další činnosti tvořící nakonec kompletní přistání a vyvázání lodi na mooring. Do večera je času dost, aby si každý mohl vyzkoušet všechny manévry ve všech rolích, které při něm připadají v úvahu.

Unavení kadeti nakonec vyvazují lodě na noc uvnitř maríny, vyráží do blízkého obchodu doplnit zásoby potravin a většina se rozhoduje pro večeři v některé z místních restaurací. Na dlouhé vysedávání ale není čas – je potřeba nabrat síly na další náročný den.

Prvič

V úterý po ranním briefingu pokračujeme v nácviku přístavních manévrů u mola. Po obědě pak flotila vyráží směrem k ostrovu Prvič. Každá loď volí svoji vlastní strategii a s ohledem na větrné podmínky a navigační rozhodnutí se přesouvá pod plachtami samostatně k cíli, kam všichni doráží více méně ve stejnou dobu, ale ze všech možných směrů. Některé lodě se ve slábnoucím večerním větru úspěšně pokouší o přístavní manévr bez motoru. Vyvazujeme se na bóje v přístavním bazénu a vaříme večeři z vlastních zdrojů. 

Šibenik

Ve středu ráno se na briefingu dozvídáme, že nás čeká relativně velmi větrný den. Všechny lodě praktického kurzu pro kapitány postupně  vyplouvají z chráněného přístavu a přesouvají se k nedalekému ostrovu Zlarin. Mezi ostrovy se potkávají s asi půlmetrovými vlnami a větrem o rychlosti okolo 20 uzlů, který v častých poryvech dosahuje až k 30 uzlům. Plachty jsou zreferovány na maximum a posádky si postupně zkouší manévry pod plachtami v takovýchto podmínkách. Původní myšlenku na nácvik přístavních manévrů na Zlarinu poté, co zjišťujeme podmínky na místě, rychle opouštíme a celá flotila míří k průlivu sv. Ante (sv. Antonín Paduánský), který představuje jedinou vjezdovou cestu do prakticky dokonalého přírodního přístavu Šibenik.

Po nějaké době do něho vjíždíme a po velmi krátkých úsecích v něm křižujeme v silném nárazovém protivětru. Většině lodí se daří dostat se až téměř k opačnému konci průlivu. Tam ale narážíme na problematický úsek, kde vysoké břehy tvoří téměř stoprocentní překážku pro vítr a kde proto nejsme schopni dále pod plachtami pokračovat. Startujeme motory a pokračujeme do Šibeniku se strojním pohonem. Za pár minut kotvíme u městského mola hned naproti hotelu Jadran a vydáváme se na krátkou procházku starým městem zakončenou výborným obědem v restauraci. Cestou k molu si pak ještě stihneme koupit kornout zmrzliny a už je potřeba  pospíšit si zase na moře.

Zlarin

Projíždíme průlivem zpět na volné moře a obracíme se dále k jihovýchodu. Vítr se již trochu zmírnil a pod plachtami objíždíme ostrov Zlarin a v jedné z řady zátok na jeho severovýchodním pobřeží začínáme nácvik kotevního manévru. Nakonec dvě lodě kotví napříč zátokou a vyvazují svoje zádě dlouhými lany ke břehu. Zbývající dvě lodě se vyvazují mezi ně a vzniklé čtyřčlenné soulodí nám poslouží pro odpočinek a posléze navigační přípravu před noční jízdou. Ta tradičně představuje nejnapínavější část praktického kurzu pro kapitány.Praktický kurz pro kapitány :: SeaTime

Posádky dostávají souřadnice jednoho otočného bodu, který mají za úkol minout po pravoboku a konečného cíle plavby. Na nich je potom vyhledat dle map a případně i další dokumentace optimální trasu plavby a to jak s ohledem na vzdálenost, tak na navigační možnosti v noci a případné překážky pro bezpečnou plavbu. Každý volí trochu jinou trasu a navigační body. Všechny lodě ale naráží v průběhu plavby na nějaké potíže, dělají drobné či větší chyby v navigaci, občas se do věci musí přeci jenom vložit kapitáni. Všechno ale dobře dopadne a lodě spouští kotvy v rozmezí asi 15 minut v zátoce před přístavem Murter okolo šesté hodiny ranní. 

Murter

Čtvrteční ranní briefing je naplánovaný až na 10 hodinu a probíhá přes VHF vysílačky. Lodě postupně zvedají kotvy a pod plachtami vyplouvají směrem k Pirovaci. Dvě posádky si na tento úsek vyměňují lodě, aby si vyzkoušeli práci s plachtami na jinak vystrojené plachetnici (celospírová plachta a klasická gena, hlavní plachta navíjená do stěžně a samopřehazovací kosatka). Po příjezdu k maríně se pouštíme do opakování přístavních manévrů. Každý si může vyzkoušet to, co vnímá jako nejtěžší a osvěžit si tak manévry před nadcházející praktickou zkouškou.

Večer se scházíme na kotvě v nedaleké zátoce a věnujeme se teoretické přednášce o trimu plachet. Probíhá přímo na palubě spojených lodí a tak je možné ji průběžně doplňovat praktickými ukázkami. Vysvětlujeme si teorii i praxi práce s otěžovými vozíky přední plachty, správné postupy refování, práci s outhaulem a jeho využití při trimu, zkoušíme správné vypnutí výtahů hlavní i přední plachty a na závěr si zkoušíme spustit a znovu vztyčit genu s rolfokem.

Praktický kurz pro kapitány :: SeaTime

Přednášku vede Michal Krysta, vede jednu z lodí kurzu. Pro ty, kteří Michala neznají si řekněme, že se před pár měsíci vrátil z transatlantického sólo závodu ve třídě TransGlobe 5.8 na lodi, kterou si pro tento účel sám postavil. Jachtingu i dalším outdoorovým sportům se věnuje od malička a nasbíral úctyhodné zkušenosti. Jsme moc rádi, že jsme se s ním dohodli na dlouhodobé spolupráci jak na praktických kurzech, tak na specializovaných kurzech trimu pro pokročilé, které připravujeme na příští sezonu.

Po přednášce si ještě pouštíme dokumentární film o přípravě a průběhu výše zmíněného závodu přes Atlantik, ve kterém Michal obsadil fantastickou druhou příčku výsledkové listiny.

Pirovac

V pátek ráno se všechny lodě praktického kurzu pro kapitány vyvazují k rannímu briefingu u mola nedaleké maríny. Na programu jsou praktické zkoušky, ve kterých musí kadeti prokázat, co se za uplynulý týden naučili. Kapitáni zůstávají na břehu a každý z nich hodnotí výkony posádky lodi, kterou v průběhu týdne vedl některý z jeho kolegů. U kormidla se postupně vystřídají všichni a zároveň z této pozice velí dvoučlenné posádce složené z dalších kadetů. Hodnotí se jak vlastní provedení jednotlivých manévrů, tak příprava lodě pro plavbu, umístění fendrů i organizace posádky a komunikace mezi jejími členy…

Brzy odpoledne jsou zkoušky u konce a posádky se na břehu scházejí se svými hodnotiteli a podrobně procházejí své úspěchy i neúspěchy. Tento turnus byl vcelku úspěšný a tak se posádky pouští do přípravy oběda s pocitem dobře vykonané práce.Praktický kurz pro kapitány :: SeaTime

Lodě postupně opouštějí molo maríny a zatímco část posádek se ještě věnuje vaření, míří zpátky do výchozího bodu týdenní plavby – do maríny Kornati v Biogradu. Po obědě vztyčujeme plachty a užíváme si závěrečný úsek plavby pod plachtami. Fouká příjemný asi 15-ti uzlový vítr, proti kterému křižujeme k cíli. 

Dobrý vítr do plachet

Na večerní závěrečné párty praktického kurzu pro kapitány dostávají kadeti osvědčení o absolvovaném výcviku a zkoušce a navrch jako dárek svoji první jachtařskou knížku, do které si hned mohou zapsat právě ukončenou plavbu. Věříme, že i díky intenzivnímu tréninku uplynulého týdne to nebude ta poslední, kterou si tam zapíší a že bude rychle přibývat i těch, kde budou figurovat v pozici skippera.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Elektronické mýto ENC v Chorvatsku ušetří čas i peníze

ENC je krabička pro bezkontaktní placení mýta v Chorvatsku. Jezdíte do Chorvatska pravidelně autem a ještě ho nemáte za oknem svého auta? Pak byste měli zpozornit! Elektronická platba je jednoduchá, pohodlná a navíc vám ušetří čas i peníze, a to hned 21,74%! To je dostatek důvodů pro jeho pořízení. Zkontrolujte si na kolik vás vyjdou…

Dominik Harman 28.06.2021

Diskuze k článku

Odpovědět
https://romantik69.co.il/ 5. 10. 2022

אני מאוד ממליץ על אתר הזה כנסו עכשיו ותהנו ממגוון רחב של בחורות ברמה מאוד גבוהה. רק באתר ישראל נייט לאדי נערות ליווי

Odpovědět
zoritoler imol 17. 10. 2022

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

Odpovědět
Hello World! https://lksw95.com?hs=0e698b77f0ab0f29db099efa5329288e& 20. 12. 2022

3ve1bt

Odpovědět
gralion torile 16. 1. 2023

This web site is my inhalation, very good layout and perfect written content.

Odpovědět
graliontorile 24. 1. 2023

Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

Odpovědět
Aicrvz 8. 2. 2023

anastrozole 1mg brand order anastrozole anastrozole 1mg without prescription

Odpovědět
zoritoler imol 23. 2. 2023

Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! "For most of history, Anonymous was a woman." by Virginia Woolf.

Odpovědět
User Login 11. 3. 2023

Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

Odpovědět
kamir bouchareb st 16. 3. 2023

good

Odpovědět
Jennifer Fabro 16. 3. 2023

I am truly amazed by the quality of your content and deeply grateful that you share it with us. Your blog is a valuable treasure trove of insightful and informative information that is highly appreciated. Brigade Oasis Plots

Odpovědět
Maria Smith 16. 3. 2023

Thank you for sharing such beautiful content. I found the information in your blog to be really useful and informative. Please keep sharing! Brigade calista budigere cross

Odpovědět
usdt チャート 22. 3. 2023

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

Odpovědět
gate 23. 3. 2023

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

Odpovědět
Nursing Writing Center 25. 4. 2023

This is quite a .good blog. Keep sharing. I love them Are you also searching for Nursing Writing Center? we are the best solution for you. We are best known for delivering nursing writing services to students without having to break the bank.

Odpovědět
Academic Writing Services UK 25. 4. 2023

Excellent. Good blog. Keep sharing. I love them Are you also searching for Academic Writing Services UK? we are the best solution for you. We are best known for delivering book review writing services to students without having to break the bank

Odpovědět
Accounting Homework Help 25. 4. 2023

I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for Accounting Homework Help? we are the best solution for you. Contact us today and get the best. +1-(951)-468-9855 info@cheapassignmentwriters.com

Odpovědět
곡성출장마사지 30. 4. 2023

Google had a ‘Kodak moment’ last곡성출장마사지 year as Microsoft takes lead in AI, strategist says

Odpovědět
Terri Moxon 19. 5. 2023

Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you. Top 15 Live Cricket Streaming Apps for Android and iPhone

Odpovědět
jerry 22. 5. 2023

It seems like thursday has barely begun and on the practical course for sea yacht captains. Professional Cleaning Services in New York

Odpovědět
jerry 24. 5. 2023

Captains are responsible for the whole journey of a boat that's why they need to take some courses to keep themselves up to date. Buy Online Ladies Clothes in Florida

Odpovědět
fire@2023 4. 6. 2023

Hodgdon Hybrid 100V Smokeless Gun Powder Vihtavuori N540 Smokeless Gun Powder Accurate 4350 Smokeless Gun Powder IMR 4198 Smokeless Gun Powder Accurate 5744 Smokeless Gun Powder Vihtavuori 3N38 Smokeless Gun Powder Ramshot LRT Smokeless Gun Powder Alliant 2400 Smokeless Gun Powder Vihtavuori N320 Smokeless Gun Powder Alliant Bullseye Smokeless Gun Powder Accurate 1680 Smokeless Gun Powder Hodgdon Titewad Smokeless Gun Powder Hodgdon Varget Smokeless Gun Powder Vihtavuori N130 Smokeless Gun Powder Alliant American Select Smokeless Gun Powder Alliant Clay Dot Smokeless Gun Powder Accurate 2015 Smokeless Gun Powder Vihtavuori N550 Smokeless Gun Powder Alliant Reloder 23 Smokeless Gun Powder Buy Alliant Power Pro 1200-R Smokeless Gun Powder Hodgdon Titegroup Smokeless Gun Powder Barnes TAC-XPD Ammunition 9mm Luger +P 115 Grain Box of 20 Alliant Reloder 23 Smokeless Gun Powder Vihtavuori N330 Smokeless Gun Powder Winchester USA Ready Small Rifle Match Primers Box of 1000 (10 Trays of 100) Alliant 410 Smokeless Gun Powder Alliant Reloder 50 Smokeless Gun Powder Alliant Green Dot Smokeless Gun Powder Winchester Large Rifle Primers #8-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Winchester Small Rifle 5.56mm NATO-Spec Military Primers #41 Box of 1000 (10 Trays of 100) Winchester USA Ready 9mm Large Rifle Match Primers Box of 1000 (10 Trays of 100) Winchester Small Rifle Primers #6-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Winchester Small Rifle Primers 5.56mm NATO-Spec Military #41 Box of 1000 (10 Trays of 100) Ramshot X-Terminator Smokeless Gun Powder Federal Small Pistol Primers Magnum #200 Box of 1000 (10 Trays of 100) Winchester Large Rifle Magnum Primers #8-1/2M Box of 1000 (10 Trays of 100) Federal Small Rifle Primers #205 Box of 1000 (10 Trays of 100) Remington Premier STS Primers #209 Shotshell Federal Premium Gold Medal Large Pistol Match Primers #150M Box of 1000 (10 Trays of 100) Federal Premium Gold Medal Small Pistol Magnum Match Primers #200M Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Winchester Large Pistol Primers #7 Box of 1000 (10 Trays of 100) Federal Premium Gold Medal Small Pistol Match Primers #100M Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Fiocchi Primers #209 Shotshell Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Remington Small Rifle Primers #6-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Federal Premium Gold Medal Small Rifle Match Primers #205M Box of 1000 (10 Trays of 100) Remington Small Rifle Bench Rest Primers #7-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Remington Primers #209 Muzzleloading Box of 100 Remington Large Pistol Primers #2-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Federal Premium Primers #209 Muzzleloading Box of 100 Remington Large Rifle Primers #9-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Remington Large Pistol Primers #2-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Remington Large Rifle Magnum Primers #9-1/2M Box of 1000 (10 Trays of 100) Cheap Federal Small Rifle Primers #205 Box of 1000 (10 Trays of 100)

Odpovědět
https://buxdu.uz/ 8. 6. 2023

Thank you for useful content

Odpovědět
Ozempic kopen 3. 7. 2023

Saxenda Kopen Xtc kopen Victoza kopen Zovirax kopen Cocaine kopen saxenda kopen sumatriptan-kopen Morfine Kopen Oxycontin 40 mg kopen Suboxon kopen MDMA Kopen Ephedrin kaufen Etizolam kaufen Lormetazepam kaufen Mirtazapin kaufen Oxazepam kaufen Buy shipping containers 40 tilt bed trailer 40 ft reefer container blast reezer Buy freight farms Zyban kopen Xenical kopen Pantoprazol kopen Pantoprazol 20 mg Ozempic kopen Methylphenidate Kopen Naproxen Kopen Quaalude Kopen Morfine Injecteren Fentanyl Pleister Oxazepam 50mg kaufen Pantoprazol kaufen Xanax 2mg kaufen Xanax 1 mg kaufen Temazepam kaufen container chassis for sale 40 shipping container for sale Buy 40ft shipping container 40 shipping container shipping container sizes Androgel kopen Glucophage kopen Cialis kopen Viagra kopen Viagra kruidvat Clonazepam Kopen Imovane Kopen Adderall Nederland Concerta 54 mg Kopen Concerta 36 mg Kopen Tramadol 50 mg kaufen Genotropin pen kaufen Flurazepam kaufen Finasterid kaufen Dormicum kaufen storage container with roll up door 45 HC shipping containers Buy drum pallets Buy wing pallet Buy new wood pallets Oxycodon 40 mg kopen Champix kopen Oxycodon teva kopen Tramadol 100 mg Stilnox 10mg kopen Flurazepam Kopen Finasteride Kopen Amfetamine Kopen Amoxicilline Kopen Cocaine Kopen Diclofenac kaufen Concerta Tabletten kaufen Champix kaufen Bromazepam 6 mg kaufen Bromazepam 3 mg kaufen Buy block pallet 20ft reefer container modified shipping containers 20 ft container 20ft HC shipping containers Pijnstillers oxycodon Oxycodone 20 mg Kopen Amoxicilline Kopen Benzedrine Kopen Insuline Kopen Oxycodon 20 mg kaufen oxycodon 80 mg kaufen Oxycodon 10 mg kaufen Zopiclon kaufen 40 ft shipping container for sale Nolvadex 10mg Kopen Oxycodon Slapen Sustanon Kopen Tramadol 200mg Tramadol 100mg Tramadol Paracetamol Naproxen kopen Mdma capsules Zolpidem kopen Saxenda kopen oxycodone 20mg Kopen Xanax gele kopen Stilnox Kopen Alprazolam Kopen Zolpidem Kopen Suboxone Kopen Percocet Kopen Amfetamine Kopen Quaalude Kopen Fentanyl pleister Kopen Strattera kopen Oxycodon kopen Diazepam 10 mg kopen Morfine injecteren Tylenol kopen Diazepam Kopen Enanthate Kopen Ketamine Kopen Lyrica Medicatie Ketamine 10 gram Baclofen kaufen Oxycodon Naloxon kaufen Nitrazepam 10 mg kaufen Clonazepam 2mg kaufen kaufen Adderall Tramadol dosering Xanax 2mg kopen Lyrica 300mg Kopen Azithromycin 250 Kopen Oxycodon hcl Kopen Midazolam Kopen Mirtazapine Kopen Insuline 10ml Kopen Flunitrazepam 2mg Benzedrine kopen Oxycodon 5 mg kaufen Lorazepam kaufen Fentanyl Pflaster kaufen Temazepam kaufen Diazepam Rektal kaufen Tylenol Kopen Ritalin Kopen Codeine 15mg Oxazepam Kopen Oxycodon Kopen Doxycycline kopen Dormicum 15 mg Concerta kopen Kamagra 100mg kopen Baclofen kopen Diclofenac Kopen Doxycycline Kopen Bromazepam Kopen Bromazepam 3 mg kopen Fentanyl Pleister Kopen Temazepam 20 mg kopen Pijnstiller oxycodon Lasix-40mg kopen Lorazepam kopen Lorazepam 2.5 MG kopen Oxycontin kopen Oxycontin 40 mg Doxycycline 50 mg Alprazolam kopen Diclofenac kopen Pijnstillers Oxycodon Temazepam 20 mg Saxenda Kopen Champix Kopen Baclofen Kopen Oxycodon Schmerzmittel kaufen Saxenda kaufen Oxycodon 40mg kaufen Diazepam kaufen Zolpidem kaufen Dexedrine Kopen Methamfetamine Kopen Oxycontin Kopen Concerta Kopen Dormicum 15 mg Codeine kopen Flunitrazepam 2mg Mirtazapine kopen Midazolam kopen Nembutal kopen Lyrica medicatie kopen Ketamine kopen Enanthate kopen Finasteride kopen Flurazepam kopen Lorazepam 25 mg Lorazepam Kopen Lasix 40mg Kopen Percocet kopen Pijnstiller Oxycodon Ritalin 10mg kaufen Concerta 36 mg kaufen Concerta 54 mg kaufen Morphin kaufen Nitrazepam kaufen ketamine kopen Methamfetamine kopen Cocaine kopen Dexedrine kopen Oxazepam 50 mg Temazepam 10 mg Oxycodon retardtabletten Fentanyl pleister Bromazepam 3 mg kopen Bromazepam kopen Zithromax kopen Oxycodon Retardtabletten Temazepam 10 mg Kopen Strattera 40 mg Kopen Lyrica 300mg Kopen Nembutal Kopen Ephedrin kaufen Lorazepam kaufen Oxycodon droge 15mg kaufen Tramadol 100 mg kaufen Doxycyclin kaufen Sustanon Kopen Ritalin Kopen Tramadol 50 mg Kopen Nolvadex Kopen Morfine 60 mg Kopen Doxycycline 50 mg Kamagra Kopen Oxycodon hcl Azithromycin Kopen Adderall Pillen Kopen Concerta 36 mg kopen Concerta 54 mg kopen Adderall Nederland Imovane 7.5 mg kopen Clonazepam kopen Ozempic Kopen Sumatriptan kopen Adderall nederland Adderall kopen Ritalin kopen Alprazolam kopen Androgel kopen Azithromycin kopen Baclofen kruidvat Bromazepam 3 mg Bromazepam kopen Champix kopen Cialis kopen Clonazepam kopen Cocaine kopen Codeine kopen Concerta medicatie Concerta kopen Concerta medicijn Dexedrine kopen Diazepam kruidvat Diclofenac kruidvat Dormicum kopen Doxycycline kopen Doxycycline 100mg Testosterone enanthate Anavar kopen Fentanyl pleister Fentanyl pleisters Finasteride kopen Flunitrazepam kopen Flurazepam 30 mg Glucophage 850 Zopiclon kruidvat Insuline spuiten Kamagra kopen Ketamine kopen Ketamine drugs Benzedrine kopen Lyrica 300mg MDMA kopen Lasix 40mg Lorazepam kopen Lorazepam 1mg Lyrica medicatie Methamfetamine kopen Midazolam neusspray Birtazapine slapen Morfine pillen Morfine injectie Mysimba kopen Naproxen kruidvat Nembutal kopen Nolvadex kopen Orlistat kopen Oxazepam kruidvat Oxycodon kopen kruidvat Oxycodon hcl Oxycodon 10 mg Oxycodon kopen Oxycodon bestellen Oxycodon pijnstiller Oxycodon kopen betrouwbaar Oxycodon 5 mg Oxycontin nederland Oxycontin kopen Ozempic afvallen Ozempic kopen zonder recept Pantoprazol 40 mg Pantoprazol kruidvat Oxycodon werking Saxenda kopen Sildenafil kopen Stilnox 10mg kopen Strattera 40 mg Suboxone kopen Sustanon kopen Temazepam-10-mg Temazepam kruidvat Tramadol paracetamol Tramadol 50 mg Tramadol kopen Tylenol nederland Victoza kopen Xanax kruidvat Xenical kopen Zithromax kopen Zolpidem kopen Zyban kopen Zeecontainer Kopen Pallet kopen Euro pallet Copper wire scrap blok pallet 20ft container chassis for sale 10 ft container blast freeze 40 ft reefer container reefer container 40ft shipping container 40 ft container kopen zeecontainer 40ft zeecontainer 20ft kopen zeecontainer 20ft 10ft storage container with roll up door

Odpovědět
김천출장안마 20. 7. 2023

Better than a doughnut? Delia Smith dishes up김천출장안마 a deep-fried jam sandwich

Odpovědět
Flying Monkey 21. 7. 2023

https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/shop/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/hhc-pre-roll-2-pack/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/flying-monkey-knockout-baby-jays-pre-roll/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-delta-8-liquid-diamonds-disposable-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-2gram-heavy-hitter-disposable/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/knock-out-disposable-2gram/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/king-kong-disposable-2-5g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/king-kong-cartridge-2g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/hhc-disposable-1g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-spacemonkey-3g-disposable-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/flying-monkey-knockout-baby-jays-pre-roll/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/king-kong-gummies-1000mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/heavy-hitter-gummies-250mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/hhc-gummies-1000mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/text-only-1-973-531-7017/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/term-of-use/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/faq/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/privacy-policy-2/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/lab-reports/

Odpovědět
Flying Monkey 21. 7. 2023

https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/shop/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/hhc-pre-roll-2-pack/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/flying-monkey-knockout-baby-jays-pre-roll/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-delta-8-liquid-diamonds-disposable-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-2gram-heavy-hitter-disposable/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/knock-out-disposable-2gram/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/king-kong-disposable-2-5g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/king-kong-cartridge-2g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/hhc-disposable-1g/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-disposale-online/buy-spacemonkey-3g-disposable-online/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/buy-flying-monkey-preroll-online/flying-monkey-knockout-baby-jays-pre-roll/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/king-kong-gummies-1000mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/heavy-hitter-gummies-250mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/flying-monkey-gummies/hhc-gummies-1000mg/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/text-only-1-973-531-7017/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/term-of-use/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/faq/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/privacy-policy-2/ https://flyingmonkeyexotics.com/index.php/support/lab-reports/

Odpovědět
Telkom University 23. 8. 2023

What insights does the article provide about the broader trends in captain training and maritime education? https://campuslife.telkomuniversity.ac.id/2023/08/10/elegansi-meja-makan-teratur-pengalaman-kuliner-lebih-menyenangkan-di-hotel-lingi-telkom-university/

Odpovědět
Jackky89 30. 8. 2023

I'm so glad to see your article. UFABET , online football betting website Super fun game Play 24 hours a day.

Odpovědět
wow gold 27. 9. 2023

Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.

Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odeslat komentář