Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022]

Dom Harman
29.05.2022

“Kormidlo 90 stupňů vpravo!” rázný povel kapitána, který nečekaně vystoupil do kokpitu, prořízl noční tmu. Kadet za kormidlem se na něho dost překvapeně dívá, ale pokyn obratem vyplní. Ve slabém světle měsíce je po pár okamžicích po levoboku patrný obrys malého kamenitého ostrůvku, na který jachta ještě před malým okamžikem mířila přídí. Od srážky s pobřežím loď dělila vzdálenost několika málo desítek metrů.

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTimePřed malou chvílí udeřila třetí hodina ranní. Čtvrtek sotva začal a na praktickém kurzu pro kapitány námořní jachty je na programu samostatná noční jízda s manuální navigací. Použití jakýchkoliv elektronických navigačních pomůcek je zakázáno. Všechny čtyři lodě flotily, každá samostatně, se prodírají tmou podle předem připraveného navigačního plánu. Navigují pouze  s využitím kompasu a snaží se správně identifikovat osvětlené navigační body – majáky, bóje a další plavební znaky. Kapitáni instruktoři zůstávají ve svých kajutách a do řízení jachty nijak nezasahují. To ale neznamená, že pečlivě nesledují, co se na lodi děje a především kam loď směřuje. V případě hrozícího nebezpečí samozřejmě zasáhnou tak, jak se právě před chvilkou stalo na lodi Mici.

Chybu posádka vzápětí odhaluje. Plavidlo podle plánu obeplulo osvětlený znak izolovaného nebezpečí, ale při identifikaci dalšího postupného bodu se navigátor dopustil chyby. Zaměnil dva navigační znaky před sebou. Rozdíl pěti a deseti sekundového rozestupu světelných záblesků v tomto případě mohl pro loď znamenat rozdíl mezi bezpečnou plavbou a vážným ohrožením bezpečnosti plavidla i jeho posádky.

Biograd na Moru

Vraťme se ale na začátek tohoto týdne, kdy se 19 kadetů sešlo se svými instruktory v maríně Kornati v Biogradu na Moru. Většina z nich má za sebou teoretický přípravný kurz, část ho má ale stále ještě před sebou. Někdo má na svém jachtařském kontě již více či méně dlouhý seznam plaveb v nejrůznějších evropských nebo i světových oblastech. Většina má ale zkušenosti spíše skromné, resp. žádné. S tím ale program kurzu počítá a dokáže se pružně přizpůsobit potřebám svých frekventantů. Jedná se o kurz základní – pro získání oprávnění Velitele námořní jachty kategorie C. To znamená pro pobřežní vody do vzdálenosti 20 NM od pobřežní linie. Hlavní náplní je tedy seznámení se s reálným fungováním námořní plachetnice, nácvik základních manévrů s lodí s motorem i pod plachtami, praktická aplikace námořní navigace a plavba v podmínkách omezené viditelnosti resp. v noci.

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTime

Marina Biograd na moru

 

V sobotu kurz začíná základními informacemi o programu a bezpečnostní instruktáží. Následuje společný nákup potravin a pak už simulované převzetí charterové jachty v maríně. Posádky si společně se s svým instruktorem detailně projdou celou loď zvenku i zevnitř. Prohlédnou všechny funkční celky lodě a její vybavení, vysvětlí si jejich praktické používání, případně typické problémy a postup jejich řešení. Kadeti se následně ubytují v dvoumístných kajutách a po krátkém čase následuje seznamovací společná večeře v místní restauraci. Program ale končí relativně brzy a posádky se vrací na lodě odpočívat – ráno se vyplouvá časně.

Murtersko more

Neděle začíná snídaní na jednotlivých lodích a v 8 hodin pokračuje ranním briefingem. Ten začíná rozborem synoptické mapy z předchozí půlnoci, kadeti pak přidají samostatně připravenou analýzu aktuálních zpráv vydaných chorvatským hydrometeorologickým ústavem. Následně se porovnávají výsledky s momentálním modelem předpovědi větrného pole

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTime

Naše plachetnice

prezentovaným aplikací Windy. V druhé části se účastníci seznámí s programem nejbližších hodin a stručně se rozebere teorie manévrů, které se budou nacvičovat. Po asi 30 minutách je briefing u konce a lodě se připravují k vyplutí.

Dnešním cílem je ostrov Vrgada jihovýchodně od Biogradu. Klidné ráno bohužel nenabízí možnost hned po opuštění maríny vytáhnout plachty, takže Murterske More překonávají lodě flotily na motor. Během přeplavby probíhají na palubách detailní diskuze k připravovaným cvičením a zároveň se všichni kadeti postupně střídají u kormidla a někteří z nich si poprvé v životě osahávají řízení jachty a její reakce na kormidlo a plynovou páku.

Vrgada

V zátoce na jihovýchodě Vrgady jsme dopoledne prakticky sami a tak máme ideální podmínky pro nácvik přistávání na bóji. Probírají se různé varianty tohoto manévru, který už v této době mírně ztěžuje denní bríza, která se objevuje okolo půl jedenácté. Probíráme také teorii i praktické využití “prop walk” a “prop wash”, které přijdou, nejenom při přistávání na bóji, vhod.

Po prvním výukovém bloku na bójích posádky připravují oběd a chvilku odpočívají. Někteří využívají příležitost a v příjemném slunečném počasí se koupou. Voda je v polovině května ještě poněkud “osvěžující”. Odpoledne pokračuje nácvik a instruktoři zařazují i napínavé cvičení souhry kormidelníka s navigátorem. Kormidelníkům se zavážou oči a musí loď vést slalomem mezi bójkami čistě podle slovních pokynů svých navigátorů.

K večeru jsou už všichni unavení a tak se vyvazujeme mezi dvě bóje a vytváříme soulodí všech čtyř jachet. Vaříme večeři, společně diskutujeme zážitky a poznatky dne a do pozdního večera jsou na přetřes nejrůznější jachtařská témata. K přenocování pak někteří členové posádek volí kokpity svých lodí. Počasí je jasné, měsíc dorůstá k úplňku, teplota je i v noci velmi příjemná.

Pirovac

V pondělí ráno nás po pravidelném briefingu čeká přeplavba do maríny Pirovac. Počasí nám přeje a tak poprvé vytahujeme plachty a posádky se učí základním manévrům s nimi. Většina lodí je vystrojena celospírovými plachtami a tak nacvičujeme jejich vztyčování, spouštění a refování. Na jedné lodi s plachtou navinovanou do stěžně se probírají obdobné činnosti, ale přizpůsobené tomuto technickému řešení. Všechny lodě si zkouší plavbu v různých směrech vůči větru a základní obraty proti i po větru.

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTime

Trénink přístavních manévrů u mola

U maríny, která disponuje dlouhým vnějším molem vhodným pro přistávání bokem se posádky praktického kurzu pro kapitány pouští do tréninku tohoto manévru. Následuje nácvik přiblížení zádí k molu, který postupně doplňujeme o další činnosti tvořící nakonec kompletní přistání a vyvázání lodi na mooring. Do večera je času dost, aby si každý mohl vyzkoušet všechny manévry ve všech rolích, které při něm připadají v úvahu.

Unavení kadeti nakonec vyvazují lodě na noc uvnitř maríny, vyráží do blízkého obchodu doplnit zásoby potravin a většina se rozhoduje pro večeři v některé z místních restaurací. Na dlouhé vysedávání ale není čas – je potřeba nabrat síly na další náročný den.

Prvič

V úterý po ranním briefingu pokračujeme v nácviku přístavních manévrů u mola. Po obědě pak flotila vyráží směrem k ostrovu Prvič. Každá loď volí svoji vlastní strategii a s ohledem na větrné podmínky a navigační rozhodnutí se přesouvá pod plachtami samostatně k cíli, kam všichni doráží více méně ve stejnou dobu, ale ze všech možných směrů. Některé lodě se ve slábnoucím večerním větru úspěšně pokouší o přístavní manévr bez motoru. Vyvazujeme se na bóje v přístavním bazénu a vaříme večeři z vlastních zdrojů.

Šibenik

Ve středu ráno se na briefingu dozvídáme, že nás čeká relativně velmi větrný den. Všechny lodě praktického kurzu pro kapitány postupně  vyplouvají z chráněného přístavu a přesouvají se k nedalekému ostrovu Zlarin. Mezi ostrovy se potkávají s asi půlmetrovými vlnami a větrem o rychlosti okolo 20 uzlů, který v častých poryvech dosahuje až k 30 uzlům. Plachty jsou zreferovány na maximum a posádky si postupně zkouší manévry pod plachtami v takovýchto podmínkách. Původní myšlenku na nácvik přístavních manévrů na Zlarinu poté, co zjišťujeme podmínky na místě, rychle opouštíme a celá flotila míří k průlivu sv. Ante (sv. Antonín Paduánský), který představuje jedinou vjezdovou cestu do prakticky dokonalého přírodního přístavu Šibenik.

Po nějaké době do něho vjíždíme a po velmi krátkých úsecích v něm křižujeme v silném nárazovém protivětru. Většině lodí se daří dostat se až téměř k opačnému konci průlivu. Tam ale narážíme na problematický úsek, kde vysoké břehy tvoří téměř stoprocentní překážku pro vítr a kde proto nejsme schopni dále pod plachtami pokračovat. Startujeme motory a pokračujeme do Šibeniku se strojním pohonem. Za pár minut kotvíme u městského mola hned naproti hotelu Jadran a vydáváme se na krátkou procházku starým městem zakončenou výborným obědem v restauraci. Cestou k molu si pak ještě stihneme koupit kornout zmrzliny a už je potřeba  pospíšit si zase na moře.

Zlarin

Projíždíme průlivem zpět na volné moře a obracíme se dále k jihovýchodu. Vítr se již trochu zmírnil a pod plachtami objíždíme ostrov Zlarin a v jedné z řady zátok na jeho severovýchodním pobřeží začínáme nácvik kotevního manévru. Nakonec dvě lodě kotví napříč zátokou a vyvazují svoje zádě dlouhými lany ke břehu. Zbývající dvě lodě se vyvazují mezi ně a vzniklé čtyřčlenné soulodí nám poslouží pro odpočinek a posléze navigační přípravu před noční jízdou. Ta tradičně představuje nejnapínavější část praktického kurzu pro kapitány.

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTime

Navigační příprava

Posádky dostávají souřadnice jednoho otočného bodu, který mají za úkol minout po pravoboku a konečného cíle plavby. Na nich je potom vyhledat dle map a případně i další dokumentace optimální trasu plavby a to jak s ohledem na vzdálenost, tak na navigační možnosti v noci a případné překážky pro bezpečnou plavbu. Každý volí trochu jinou trasu a navigační body. Všechny lodě ale naráží v průběhu plavby na nějaké potíže, dělají drobné či větší chyby v navigaci, občas se do věci musí přeci jenom vložit kapitáni. Všechno ale dobře dopadne a lodě spouští kotvy v rozmezí asi 15 minut v zátoce před přístavem Murter okolo šesté hodiny ranní.

Murter

Čtvrteční ranní briefing je naplánovaný až na 10 hodinu a probíhá přes VHF vysílačky. Lodě postupně zvedají kotvy a pod plachtami vyplouvají směrem k Pirovaci. Dvě posádky si na tento úsek vyměňují lodě, aby si vyzkoušeli práci s plachtami na jinak vystrojené plachetnici (celospírová plachta a klasická gena, hlavní plachta navíjená do stěžně a samopřehazovací kosatka). Po příjezdu k maríně se pouštíme do opakování přístavních manévrů. Každý si může vyzkoušet to, co vnímá jako nejtěžší a osvěžit si tak manévry před nadcházející praktickou zkouškou.

Večer se scházíme na kotvě v nedaleké zátoce a věnujeme se teoretické přednášce o trimu plachet. Probíhá přímo na palubě spojených lodí a tak je možné ji průběžně doplňovat praktickými ukázkami. Vysvětlujeme si teorii i praxi práce s otěžovými vozíky přední plachty, správné postupy refování, práci s outhaulem a jeho využití při trimu, zkoušíme správné vypnutí výtahů hlavní i přední plachty a na závěr si zkoušíme spustit a znovu vztyčit genu s rolfokem.

Praktický kurz pro kapitány [Chorvatsko, květen 2022] - SeaTime

Michal Krysta o trimování plachet

 

Přednášku vede Michal Krysta, vede jednu z lodí kurzu. Pro ty, kteří Michala neznají si řekněme, že se před pár měsíci vrátil z transatlantického sólo závodu ve třídě TransGlobe 5.8 na lodi, kterou si pro tento účel sám postavil. Jachtingu i dalším outdoorovým sportům se věnuje od malička a nasbíral úctyhodné zkušenosti. Jsme moc rádi, že jsme se s ním dohodli na dlouhodobé spolupráci jak na praktických kurzech, tak na specializovaných kurzech trimu pro pokročilé, které připravujeme na příští sezonu.

Po přednášce si ještě pouštíme dokumentární film o přípravě a průběhu výše zmíněného závodu přes Atlantik, ve kterém Michal obsadil fantastickou druhou příčku výsledkové listiny.

Pirovac

V pátek ráno se všechny lodě praktického kurzu pro kapitány vyvazují k rannímu briefingu u mola nedaleké maríny. Na programu jsou praktické zkoušky, ve kterých musí kadeti prokázat, co se za uplynulý týden naučili. Kapitáni zůstávají na břehu a každý z nich hodnotí výkony posádky lodi, kterou v průběhu týdne vedl některý z jeho kolegů. U kormidla se postupně vystřídají všichni a zároveň z této pozice velí dvoučlenné posádce složené z dalších kadetů. Hodnotí se jak vlastní provedení jednotlivých manévrů, tak příprava lodě pro plavbu, umístění fendrů i organizace posádky a komunikace mezi jejími členy…

Brzy odpoledne jsou zkoušky u konce a posádky se na břehu scházejí se svými hodnotiteli a podrobně procházejí své úspěchy i neúspěchy. Tento turnus byl vcelku úspěšný a tak se posádky pouští do přípravy oběda s pocitem dobře vykonané práce.

Lodě postupně opouštějí molo maríny a zatímco část posádek se ještě věnuje vaření, míří zpátky do výchozího bodu týdenní plavby – do maríny Kornati v Biogradu. Po obědě vztyčujeme plachty a užíváme si závěrečný úsek plavby pod plachtami. Fouká příjemný asi 15-ti uzlový vítr, proti kterému křižujeme k cíli.

Dobrý vítr do plachet

Na večerní závěrečné večeři praktického kurzu pro kapitány dostávají kadeti osvědčení o absolvovaném výcviku a zkoušce a navrch jako dárek svoji první jachtařskou knížku, do které si hned mohou zapsat právě ukončenou plavbu. Věříme, že i díky intenzivnímu tréninku uplynulého týdne to nebude ta poslední, kterou si tam zapíší a že bude rychle přibývat i těch, kde budou figurovat v pozici skippera.