Vydání kapitánského průkazu

Máte splněné vše potřebné pro vydání kapitánského průkazu Velitel námořní jachty? Výborně, pak už nic nebrání jeho vydání. Stačí absolvovat zdravotní prohlídku a zaslat potřebné formuláře na MDČR.

zadost_o_vydani_kapitanskeho_prukazu

Návod pro vydání kapitánského průkazu

Pro vydání kapitánského průkazu Velitel námořní jachty stačí vyplnit níže uvedené formuláře dle požadovaného typu průkazu C, B nebo A a absolvovat zdravotní prohlídku. Následně vše potřebné zašlete na MDČR a ve správní lhůtě 30 dní vám bude vystaven kapitánský průkaz, který doručí Česká pošta na vámi uvedenou adresu.

Protokol o provedené teoretické zkoušce si odnáší státní dozor s sebou na ministerstvo Dopravy a zakládá se do vaší složky.

Vydání průkazu C

Pro vydání průkazu Velitel námořní jachty C na adresu Námořního úřadu zašlete:

 1. žádost o vydání průkazu způsobilosti
 2. žádost o provedení zkoušky
 3. protokol o složení praktické zkoušky na jachtě – získáte na praktickém kurzu C
 4. barevnou průkazkovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 5. doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 500,- Kč, zakoupíte na poště)
 6. platné osvědčení o zdravotní způsobilosti, ne starší 3 měsíců, vydávají lékaři ze seznamu

Protokol o složení teoretické zkoušky odnáší státní dozor na MDČR, tzn. není už třeba ho zasílat poštou.

Vydání průkazu B

Pro vydání průkazu Velitel námořní jachty B na adresu Námořního úřadu zašlete:

 1. žádost o vydání průkazu způsobilosti
 2. žádost o provedení zkoušky
 3. kopii jachtařské knížky prokazující naplutí požadovaných mil (1000/1500)
 4. stávající průkaz C
 5. barevnou průkazkovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 6. doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 500,- Kč, zakoupíte na poště)
 7. platné osvědčení o zdravotní způsobilosti, ne starší 3 měsíců, vydávají lékaři ze seznamu

Adresa pro zasílání žádostí

Výše uvedené zašlete na Námořní úřad, Ministerstvo dopravy ČR, L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Lhůta na vydání kapitánského průkazu je 30 dní. Běžně jsou doklady vystavovány obratem. MDČR je následně zasílá poštou na adresu žadatele.

Seznam posuzujících lékařů

Pro vydání kapitánského průkazu je nutné absolvovat zdravotní prohlídku, doporučujeme ordinaci MUDr. Davida Macharáčka. Cena vyšetření je stanovena ceníkem jednotlivých lékařů, zpravidla 5 00 – 1 000 Kč. Platnost osvědčení o zdravotní způsobilosti je 3 měsíce, pak musíte prohlídku absolvovat znovu. Během prohlídky je často vyžadován výpis ze zdravotní karty od vašeho praktického lékaře, proto se vždy informujte předem.

Lékař vám sám vydá potřebný formulář potvrzující zdravotní prohlídku.

Jméno lékaře Město adresa kontakt

MUDr. HRNČÍŘ Evžen, CSc

Praha 10

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50

602694813

MUDr. CHORVATOVIČ Jan Bílina Hornická nemocnice s poliklinikou s.r.o. Pražská 206/95 417777312
MUDr. KASAN František Brno soukromý praktický lékař, Palackého 137, 541218149
MUDr. KRAHULCOVÁ Dalena Brno-město Ordinace praktického lékaře, Josefská 25/27

542219256

MUDr. MACURA Pavel Hradec Králové Máchova 592 495512959

MUDr. MACHARÁČEK David

Praha 4 GM Ordinace s.r.o, K Libuši 57/30

244 462 016
606 041 841
ordinace@vaslekar.eu

MUDr. NÁDASSY Viliam Praha 1 Ordinace praktického lékaře, ul. 28. října 5

224212468

MUDr. NEČAS Lubomír

Zlín

Baťova nemocnice – budova OHS Havlíčkovo nábřeží 600

577552650

MUDr. PIŇOS Igor CSc

Praha 1

Ordinace praktického lékaře, Široká 6

222310129
724717057

MUDr. PODZIMEK Jan

Praha 4

Ordinace praktického lékaře, Vranská 620/18

241471648

MUDr. SKOUMAL David

Ostrava

Ordinace praktického lékaře, Sládkova 27

608843841
603438850

MUDr. VESELÝ Vladimír

Velvary

praktický lékař, Čechova 252

315761031

MUDr. VONDRUŠKA Vladimír

Hradec Králové

Ústav tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Sokolská 581

495834231

 

Důležité dokumenty pro vydání kapitánského průkazu

Následující dokumenty jsou potřebné pro vydání průkazu Velitel námořní jachty. Stáhněte si vše potřebné na jednom místě.