Iridium jako součást GMDSS

Dom Harman
09.09.2021

Komunikační technologie se rozvíjí mimořádně rychle. Její pokroky se nyní promítají i do mezinárodních standardů pro radiokomunikační vybavení a procesy v námořním provozu. Tato pravidla, známá pod zkratkou GMDSS, neboli “Global Maritime Disterss and Safety System”, se přímo nevztahují na rekreační lodě. Změny požadavků na komunikační vybavení velkých plavidel se nicméně – dříve či později – promítnou i do jejich běžného vybavení. A tím se rozšíří a zkvalitní možnosti jejich (nejen) tísňové komunikace.

Inmarsat C

Až do konce loňského roku (2020) působila jako jediný certifikovaný poskytovatel satelitních komunikačních služeb v rámci GMDSS britská firma Inmarsat Ltd. se svojí službou Inmarsat C. Její skupina aktuálně 14 geostacionárních satelitů, které se pohybují na oběžné dráze cca 36,000 km vysoko nad rovníkem, pokrývá svým signálem celý povrch Země s výjimkou polárních oblastí zhruba nad 82 stupňů severní nebo jižní šířky.

Inmarsat C představuje vlastně jakousi obdobu telexu (tedy dálnopisu). Umožňuje oboustrannou výměnu textových zpráv a podporuje také skupinové šíření bezpečnostních zpráv (tzv. MSI, neboli “Maritime Safety Information”). To jsou pravidelné zprávy o počasí, varování před překážkami v plavbě (např. ledovce, volně splouvající objekty,…) a o mimořádných událostech šířené jinak také např. systémem NAVTEX. Inmarsat C neumožňuje hlasovou komunikaci. Tu nicméně Inmarsat nabízí v rámci svých dalšíchch služeb. Nevýhodu systému představuje také jeho relativně vysoká cena. A to jak z hlediska provozních nákladů, tak pořízení vlastního zařízení. Terminály jsou relativně velké a těžké a pouze jednoúčelové. Většina plavidel proto zůstává pouze u povinné konfigurace – tedy telex zařízení s možností odeslání automatizovaného nouzového hlášení. Terminál pro hlasovou komunikaci je tak ve výbavě pouze malé části povinných lodí.

Iridium vstupuje do GMDSS

Na začátku roku 2021 vstoupila na trh se svojí novou službou americká společnost Iridium Communications. Schvalovací proces trval několik let. V roce 2020 byl úspěšně ukončen a IMO (International Maritime Organization) plně uznala služby Iridium jako součást GMDSS. Pro tyto potřeby vyvinul Inmarsat ve spolupráci se společností Lars Thrane i specializovaný terminál LT-3100S. Ten v sobě spojuje všechny tři složky GMDSS – automaticky odesílanou tísňovou komunikaci (stisknutím tlačítka “Distress”), možnost hlasové komunikace a příjem textových zpráv MSI.

Iridium jako součást GMDSS - SeaTime

Nový terminál pro využívání komplexních služeb GMDSS v síti Iridium

Nový terminál pro využívání komplexních služeb GMDSS v síti IridiumIridium pro službu využívá svoji vlastní soustavu 66 aktivních satelitů. Ty létají na nízké oběžné dráze (LEO = Low Earth Orbit) ve výšce okolo 781 km. Satelity se pohybují po celkem 6 oběžných drahách (11 satelitů na každé), které jsou od sebe posunuté o 60 stupňů. Orbity jsou téměř polární s inklinací 86.4 stupně. Tato konfigurace zajišťuje globální pokrytí po celém povrchu Země. Vzhledem k poměrně nízké vzdálenosti k satelitům je možné komunikovat i pomocí relativně malých ručních terminálů – přenosných satelitních telefonů. Komunikace mezi terminálem a družicí probíhá na frekvencích L-pásma (konkrétně 1,616.0 – 1,626.5 MHz).

Iridium jako součást GMDSS - SeaTime

Soustava LEO satelitů Iridium Next

Další změny regulace

Uznáním služeb Iridium jako součást GMDSS ale změny v požadavcích tak, jak jsou definovány v mezinárodní konvenci SOLAS (Safety of Life at Sea), pro nejbližší dobu nekončí. Očekává se certifikace dalších poskytovatelů satelitních služeb (čínská BeiDou už je ve schvalovacím procesu). Globální pokrytí Iridia si vyžádá změnu definice jednotlivých námořních oblastí z hlediska předepsaného GMDSS vybavení. Oblast A3 se při využití Iridia (a případně dalších poskytovatelů) stane globální. Všechny předpisy se mění tak, aby místo konkrétních služeb pracovaly s obecnými termíny.

V každém případě to všechno znamená, že i v této mezinárodními předpisy značně svázané oblasti se prosazují moderní technologie a konkurence. Nové služby by měly být dostupnější a přinést vyšší bezpečnost plavby. A pokud už k nějaké nehodě dojde, přivolání pomoci by mělo být rychlejší a jednodušší. Co více si přát…

Pokud byste se chtěli o námořních komunikačních technologiích, jejich použití a regulaci dozvědět více podívejte se na naši nabídku SRC kurzů a odborných jachtařských přednášek.

Podobné články

Jak převzít charterovou jachtu

Dobře provedené převzetí lodě je předpokladem pohodové a bezpečné plavby. Nikdo přece nechceme odhalit nefunkční vybavení až na moři, když je vše možné v klidu vyřešit ještě v marině před vyplutím. Proto kontrole věnujte dostatečný čas a buďte pečliví. Den nalodění je většinou hektický. Převzetí lodě přesto nepodceňujte a snažte…

Cestování letadlem se samonafukovací záchranou vestou

Jak jistě víte, naši kapitáni během Sportovních a kondičních plaveb vesty vyžadují. Přinášíme proto naše zkušenosti a tipy ohledně cestování letadlem se samonafukovací záchrannou vestou. Podle aktuálních předpisů může mít každý cestující letadlem v zavazadle jednu záchrannou vestu se dvěma kartušemi CO₂ a k tomu maximálně dvě kartuše náhradní. Změny…