Logo

První pomoc na moři

Kurz první pomociPrvní pomoc by měl ovládat každý. Poskytnout první pomoc na moři za plavby a ve stísněných prostorech lodi ale vůbec není jednoduché. Na kvalitě provedení přitom může záviset i život ošetřovaného. Navíc v odlehlejších místech vám profesionální záchranáři nemusí a často ani nemohou pomoci včas a vše tedy bude záviset jenom na vás. Náš kurz první pomoci na moři tohle všechno bere v potaz. Je určen všem kapitánům a mořeplavcům plujícím ve vnitrozemských vodách, na mořích i oceánech.

Přihlásit se na kurz ➜

Každý skipper musí umět první pomoc

první pomoc na mořiNa palubě jachty za vše zodpovídá skipper! Ne nadarmo je tak první pomoc i jedním z předmětů kapitánských zkoušek. V krizové situaci musí velitelé plavidel vědět, jak se správně zachovat. Vzdělávat v první pomoci by se ale měli i členové posádek. Na lodi je při zdravotní tísni naším největším nepřítelem čas! K profesionální lékařské pomoci to totiž často mohou být dlouhé hodiny ale i dny plavby! Jde tedy nejen o to odvrátit bezprostřední ohrožení, ale umět se o pacienta postarat i po delší dobu.

Náš kurz se proto kromě standardních postupů poskytování první pomoci a záchrany života zaměřuje i na specifické situace, které nás mohou potkat právě při plavbě. Nebudeme se zabývat jenom teorií, ale především si budeme vše prakticky zkoušet.

Během kurzu první pomoc na moři se naučíte

 • přivolat lékařskou pomoc na moři, případně si vysílačkou vyžádat lékařskou konzultaci
 • zásady poskytování první pomoci obecně i na moři
 • provádět resuscitaci (vyzkoušíme si to na speciální figuríně)
 • využít k resuscitaci AED (Automatický Externí Defibrilátor)
 • řešit specifická poranění na moři
 • pomoci posádce postižené mořskou nemocí
 • zastavit akutní krvácení a léčit rány
 • šití ran a použití lepených stehů
 • ošetřit popáleniny
 • vyřešit nedostatek tekutin, úžeh, úpal a podchlazení
 • správně vybavit lodní lékárničku

Délka kurzu: 1 den (8 hodin)

Místo konání:

Školící středisko SeaTime
Yacht club CERE
Podolské nábřeží – přístav 1
140 00 Praha 4
N 50°3.53810′, E 14°25.10322′

Certifikát

Každý účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu. Jeho rozsah odpovídá požadavkům RYA na kurz první pomoci.

Lektor kurzu: MUDr. Vojtěch Vajdík

Seatime

Lektorem kurzu „První pomoc na moři“ je lékař MUDr. Vojtěch Vajdík, zkušený odborník na urgentní medicínu a také držitel českého kapitánského průkazu Bvelitel jachty mořské plavby. Dlouhodobě působí jako instruktor námořního jachtingu a vede kurzy první pomoci. Je také zkušebním komisařem jmenovaným MDČR. V profesním životě má bohaté zkušenosti z práce v pozemní i letecké záchranné službě.

Důsledná prevence je nejlepší cestou ochrany zdraví. Když už ale dojde k nějakému akutnímu zdravotnímu problému, je dobrá znalost první pomoci klíčová. Když dojde na nejhorší, víme pak co dělat!

Přihlášení na kurz První pomoc na moři

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.