První pomoc

První pomoc na moři

Kurz První pomoc na moři je kurz vhodný pro všechny kapitány a mořeplavce. Pod vedením zkušeného lékaře se naučíte jak ostatním zachránit život!

12.12.2024 15:00 - 20:00 12 Praha
resuscitace-kurz-prvni-pomoci-2

Informace o kurzu:

První pomoc by měl ovládat každý. Poskytnout první pomoc na moři za plavby a ve stísněných prostorech lodi ale vůbec není jednoduché. Na kvalitě provedení přitom může záviset i život ošetřovaného. Navíc v odlehlejších místech vám profesionální záchranáři nemusí a často ani nemohou pomoci včas a vše tedy bude záviset jenom na vás. Náš kurz první pomoci na moři tohle všechno bere v potaz. Je určen všem kapitánům a mořeplavcům plujícím ve vnitrozemských vodách, na mořích i oceánech.

Každý skipper musí umět první pomoc

Na palubě jachty za vše zodpovídá skipper! Ne nadarmo je tak první pomoc i jedním z předmětů kapitánských zkoušek. V krizové situaci musí velitelé plavidel vědět, jak se správně zachovat. Vzdělávat v první pomoci by se ale měli i členové posádek. Na lodi je při zdravotní tísni naším největším nepřítelem čas! K profesionální lékařské pomoci to totiž často mohou být dlouhé hodiny ale i dny plavby! Jde tedy nejen o to odvrátit bezprostřední ohrožení, ale umět se o pacienta postarat i po delší dobu.

Náš kurz se proto kromě standardních postupů poskytování první pomoci a záchrany života zaměřuje i na specifické situace, které nás mohou potkat právě při plavbě. Nebudeme se zabývat jenom teorií, ale především si budeme vše prakticky zkoušet.

Během kurzu první pomoc na moři se naučíte

 • přivolat lékařskou pomoc na moři, případně si vysílačkou vyžádat lékařskou konzultaci
 • zásady poskytování první pomoci obecně i na moři
 • provádět resuscitaci (vyzkoušíme si to na speciální figuríně)
 • využít k resuscitaci AED (Automatický Externí Defibrilátor)
 • řešit specifická poranění na moři
 • pomoci posádce postižené mořskou nemocí
 • zastavit akutní krvácení a léčit rány
 • šití ran a použití lepených stehů
 • ošetřit popáleniny
 • vyřešit nedostatek tekutin, úžeh, úpal a podchlazení
 • správně vybavit lodní lékárničku

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Další zajímavé kurzy z naší nabídky