Nebojte se kapitánských zkoušek

Dom Harman
13.03.2022

Vyzkoušeli jste námořní jachting a zaujal vás? Řekli jste si, že se o něm chcete dozvědět něco víc a příště si loď budete řídit sami? Pak je pro vás následujícím logickým krokem přihlásit se do kapitánského kurzu. Pojďme se společně podívat na to, jak takový kurz a jeho závěrečná zkouška vypadají a co vám přinesou.

Kapitánské průkazy

Kapitánských průkazů – správně se v ČR nazývají Průkaz velitele námořní jachty, na Slovensku “Veliteľ námorného rekreačného plavidla” – je hned několik kategorií. Vstupní úroveň, se kterou ale většina skipperů pohodlně vydrží celý svůj jachtařský život, se označuje písmenem “C” a někdy se popisuje jako “příbřežní plavba” (anglický ekvivalent je “Yachtmaster Coastal”). Držitel českého průkazu může velet jachtě na moři v oblasti do max. 20 NM od pobřežní linie při síle větru do 6 Bf. Držitel toho slovenského pak do 12 NM a 4 Bf. Oba průkazy jsou, na rozdíl od také velmi populárních chorvatských průkazů, uznávány po celém světě.

Vyšší úroveň oprávnění představují kapitánské průkazy kategorie „B“ umožňující „mořskou plavbu“ („Yachtmaster offshore“) omezenou vzdáleností 200 NM od pobřežní linie.

Bez jakéhokoliv omezení potom fungují průkazy kategorie „A“ pro „oceánskou plavbu“ („Yachtmaster ocean“).

Rozhodnete-li se získat kapitánský průkaz, je potřeba najít si nejprve dobrou námořní jachtařskou školu. Ta vám nabídne teoretický přípravný kurz a také praxi na moři. Obě části musíte pro získání oprávnění úspěšně absolvovat. Na pořadí přitom nezáleží.

Teoretické kurzy

Teoretické kurzy se zpravidla pořádají v ČR nebo SR s rozsahem okolo 24 hodin vyučování. Obvykle se to zvládne za jeden víkend – od pátku odpoledne do neděle. Náplň kurzu je hodně pestrá. Požadavky se řídí směrnicemi vydanými příslušnými státními orgány, které potom také přímo dohlížejí i na průběh zkoušek. Celkem na teoretickém kurzu projdete šest předmětů.

Předměty

  1. Námořní navigace – potřebná teorie práce s mapou, kompasem a dalšími navigačními pomůckami, řešení jednoduchých úloh stanovení polohy, kurzu a doby plavby, vynášení do mapy, majáky a navigace s jejich využitím, využívání elektronických navigačních přístrojů atd.
  2. Plavební nauka – názvosloví jednotlivých součástí jachty, různé konstrukce trupu a oplachtění, stabilita plavidla, teorie funkce plachet a jejich obsluha, manévry s lodí, bezpečnostní vybavení, atd.
  3. COLREG a základy námořního práva – mezinárodní pravidla pro bezpečnou plavbu, tedy něco jako “pravidla silničního provozu” na moři, právní postavení kapitána plavidla, národní a mezinárodní právní předpisy regulující námořní plavbu, nehody na moři a jejich řešení, odpovědnost za škody atd.
  4. Námořní meteorologie – počasí a jeho předpovídání jako základní faktor ovlivňující plavbu a její bezpečnost, teoretické základy tlakových útvarů a front, vítr a jeho měření, zdroje informací a jejich využívání, vlastní předpověď počasí v několika praktických krocích, atd.
  5. Základy angličtiny – anglická lodní terminologie, základy námořní komunikace včetně využití VHF vysílaček.
  6. Základy zdravotní péče – první pomoc na lodi i mimo ni.

Teoretický kurz je opravdu napěchovaný informacemi a rozhodně si na ten víkend neplánujte nic moc jiného. Při výběru školy je vždycky nejlepší dát na osobní zkušenost a doporučení těch, kteří kurz již absolvovali. Osobně bych určitě preferoval nabídky, které neslibují nejsnazší a nejrychlejší získání průkazu, ale raději bych hledal osvědčenou kvalitu a zkušenost. Důležité je také to, aby vám škola poskytla kvalitní učební materiály. K přípravě na zkoušku je přeci jenom budete muset pročíst a i v budoucnu se k nim budete vracet… Většina větších škol kromě kurzů nabízí i jednorázové přednášky a školení a tak si můžete před absolvováním kurzu jejich kvalitu snadno vyzkoušet.

Závěrečná kapitánská zkouška

S odstupem několika dnů nebo týdnů po kurzu následuje kapitánská zkouška. Její nejdůležitější částí je samostatné písemné zpracování navigačního příkladu v časovém limitu max. 60 minut. Jeho správné řešení je podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky. Ta pak probíhá postupně ze všech šesti hlavních předmětů před zkušební komisí. Pokud by se vám v některém podařilo neuspět, není třeba propadat panice – zkoušku si zopakujete pouze v tomto předmětu.

Zní to náročně a máte trochu obavy jak to zvládnete? Strach rozhodně mít nemusíte. Úplně triviální to určitě není, ale jaderné inženýry z vás také nikdo neudělá. Pokuste se na kurzu dávat pozor a před zkouškou si pročtete své poznámky a učební materiály a zkoušku určitě zvládnete. Odměnou vám budiž nejen dobrý pocit, ale i svoboda plavby po moři podle vlastních představ a preferencí.

Podobné články

Jak převzít charterovou jachtu

Dobře provedené převzetí lodě je předpokladem pohodové a bezpečné plavby. Nikdo přece nechceme odhalit nefunkční vybavení až na moři, když je vše možné v klidu vyřešit ještě v marině před vyplutím. Proto kontrole věnujte dostatečný čas a buďte pečliví. Den nalodění je většinou hektický. Převzetí lodě přesto nepodceňujte a snažte…

Cestování letadlem se samonafukovací záchranou vestou

Jak jistě víte, naši kapitáni během Sportovních a kondičních plaveb vesty vyžadují. Přinášíme proto naše zkušenosti a tipy ohledně cestování letadlem se samonafukovací záchrannou vestou. Podle aktuálních předpisů může mít každý cestující letadlem v zavazadle jednu záchrannou vestu se dvěma kartušemi CO₂ a k tomu maximálně dvě kartuše náhradní. Změny…