Logo

Zkouška

Zkouška pro získání kapitánského průkazu je posledním krokem pro vystavení dokladu. Máte za sebou kurz C nebo kurz B? Výborně, pak jste perfektně připraveni. Je čas prokázat znalosti a složit zkoušky před komisí jmenovanou MDČR

Přihlásit se na zkoušku ➜

Zkouška pro získání dokladu C

Začíná se řešením navigačního příkladu. Musíte určit svoji polohu pomocí dvou náměrů, převést kurz dnový na kompasový a obráceně. Polohu a kurzy vynést do mapy. Časová dotace n je 60 minut. Pokud je příklad správně vyřešen, je uchazeč připuštěn před zkušební komisi, kde probíhá ústní zkouška z následujících předmětů:

 1. Plavební nauka
 2. COLREG a námořní právo
 3. Navigace
 4. Meteorologie
 5. Angličtina
 6. Zdravověda

Zkouška pro získání dokladu B

Začíná se řešením navigačního příkladu, kde počítáme také s proudy! Časová dotace na příklad je 90 minut. Pokud je příklad správně vyřešen, je uchazeč připuštěn před zkušební komisi, kde probíhá ústní zkouška z následujících předmětů:

 1. Plavební nauka
 2. COLREG a námořní právo
 3. Navigace
 4. Meteorologie
 5. Angličtina
 6. Zdravověda

Vyhodnocení probíhá okamžitě. V případě, že uchazeč neuspěje při řešení navigačního příkladu, není připuštěn k ústní zkoušce a musí opakovat celou zkoušku znovu, v novém termínu. V případě, že neuspěje při ústní zkoušce, opakuje ji pouze z daného předmětu.

Ke zkoušce si tedy vezměte pravítko, navigační pomůcky (trojúhelník a pravítko), toleruje se i kalkulačka.

Tak hodně štěstí! 🍀

Termíny a přihlášení:

Plánované zkouškové termíny:
Termín: Místo konání:
7. 10. 2021 Praha
9. 12. 2021 Praha

Termíny jsou rezervované primárně pro absolventy našich teoretický kurzů Velitel námořní jachty – C a Velitel námořní jachty B.